Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014

Μαραθιώτικες μνήμες

Από το αρχείο του Μαραθιώτη ,  Γιάννη Π. Μάκκα. Η φωτογραφία περιήλθε στο Γιάννη Μάκκα από την αείμνηστη Σία Σφήκα-Μπαλωμένου. Στη φωτογραφία  εικονίζονται από αριστερά,  πάνω: Παναγιώτης  Τσιγαρίδας του Δημητρίου , γεν 23/04/1886 -19/03/1964 (συνοικισμός Γεφυράκι  Μαράθου), ο στρατιώτης  είναι ο  Νικόλαος   Τσιγαρίδας  του Κων/νου,
 03 /03/ 1929 -12/04/2000  (συνοικισμός Σέλου, πέθανε στη  Λαμία), Δημήτριος  Μπαλωμένος του Ιωάννου ,
12/05/1904 -18/01/1999 ( ψευδώνυμο Μητσιοκαραγιάννης,  συνοικισμός Σέλου, πέθανε στο Καρπενήσι)  κάτω, επίσης  από αριστερά: Νικολάκης Σβερώνης του Παύλου,  02/08/1884-19/11/1975 ( συνοικισμός Σβερωνέικα - Χονδρονίκου),  και,   Αριστείδης Μπαλωμένος του Βασιλείου,  16/05/1889-10/09/1952, ( συνοικισμός Σέλου, πατέρας Σίας  Σφήκα , η οποία ήταν και η κάτοχος της φωτογραφίας). Ο φωτογράφος παραμένει άγνωστος. Η λήψη της πρέπει να έγινε στα 1950 περίπου. Οι πληροφορίες για τις ημερομηνίες γέννησης και θανάτου των εικονιζόμενων Μαραθιωτών ,  δόθηκαν  από το Νίκο  Τ. Μπαλωμένο, υπάλληλο του Δήμου Άγραφων.
                                                                              Ηλίας  Α. Μπουμπουρής