Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΦΕΓΓΟΥΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Κερασοχώρι, 10 Ιουνίου 2014

                              ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Προς
την Γενική Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς
 κ. Π. Γερακούδη


Κοιν:
Γραφείο Ευρυτανίας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Δήμαρχο Αγράφων


ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση – Καταγγελία»

Κυρία  Γενικέ,
Στις 9 Ιουνίου 2014, συνεδρίασε το Δ.Σ. Αγράφων με 25 θέματα στην Ημερήσια διάταξή του. Με την έναρξη της συνεδρίας, ως όφειλα ενημέρωσα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεδρίαση με τα υπάρχοντα θέματα, καθότι το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, ξακαθαρίζουν ότι έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Πέραν αυτού κατήγγειλα ότι τοποθετήθηκα και εισηγήτρια 10 σημαντικών θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα, που αφορούσε κατανομή πληρωμών, χωρίς να ερωτηθώ και κυρίως χωρίς να ενημερωθώ αρμοδίως από την Οικονομική και Τεχνική Υπηρεσία για το περιεχόμενο των εισηγήσεων αυτών.  
Όπως ήτο φυσικό αρνήθηκα να παρουσιάσω τις εισηγήσεις και ταυτόχρονα διαμαρτυρόμενη κατέθεσα την παρακάτω επιστολή – παρέμβασή μου στο Προεδρείο, ζητώντας να συζητηθούν μόνο θέματα έκτακτα και εξαιρετικά επείγοντα, όπως προβλέπει ο Νόμος. Δυστυχώς το Προεδρείο, απόντος και του Δημάρχου, προχώρησε στην συνεδρίαση οδηγώντας το Σώμα στην διαδικασία.
Κ. Γενικέ για άλλη μια φορά αποδεικνύετε εμπράκτως ότι ο πολυπαθής Δήμος Αγράφων λειτουργεί με τους δικούς του «Κώδικες», με τους δικούς «Νόμους». Διαφωνώντας κάθετα αυτές τις πρακτικές, δια της παρούσης καταγγέλλω την μη τήρηση της Νομολογίας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Ιουνίου 2014 και ταυτόχρονα υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση της αναπληρώτριας του Δημάρχου και της Αντιδημάρχου Οικονομικών, εκφράζοντας την αγανάκτηση μου για αυτές τις «λογικές», αλλά και την απογοήτευσή μου για την εν γένει λειτουργία του Δήμου.
Σας επισυνάπτω την παρέμβασή μου προς το Δ.Σ. και παρακαλώ για τις δικές περαιτέρω ενέργειες.

Με τιμή
Βάσω Φεγγούλη
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Κ. Πρόεδρε, αγαπητοί Συνάδελφοι
Με βάση το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.»
Εκ των πραγμάτων λοιπόν αντιλαμβάνεστε άπαντες ότι σήμερα κληθήκαμε εδώ να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε για μείζονα ζητήματα ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν μπορούμε από τον Νόμο να πάρουμε απόφαση. Ωστόσο εκδόθηκαν και απεστάλησαν προσκλήσεις προς όλους μας με την θεματολογία της σημερινής Συνεδρίασης και θα ήθελα να ερωτήσω γιατί έγινε αυτό την στιγμή που ο Νόμος ορίζει άλλα.
Επίσης από την πλευρά μου θα ήθελα να γνωστοποιήσω στο Σώμα, ότι ουδέποτε συμφώνησα να είμαι εισηγήτρια σε κάποια από αυτά τα θέματα, που είναι μάλιστα πολύ σημαντικά. Εξάλλου πως θα μπορούσα να συμφωνήσω με μια διαδικασία που είναι από το Νόμο απαγορευτική. Και για να λύσω τις όποιες παρεξηγήσεις ξεκαθαρίζω ότι Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ), τότε το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.
Με τέτοιες κινήσεις δυστυχώς αποδεικνύετε εμπράκτως η προχειρότητα με την οποία ως Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα του Δήμου. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα προβλήματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τους συνδημότες μας είναι πολύ μεγάλα και μεις σήμερα για μια φορά ακόμη ήλθαμε εδώ να τους πούμε ότι τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για σας. Σημαντικά τα θέματα που αφορούν την σημερινή συνεδρίαση, όμως έπρεπε γι΄  αυτά να αποφανθούμε νωρίτερα.  
Ήδη φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου και τώρα νοιαστήκαμε να εγκρίνουμε πληρωμές παρελθόντων ετών, που εκκρεμούν αλλά και πληρωμές χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά . Την ίδια στιγμή αγαπητοί Συνάδελφοι τα σκουπίδια έχουν γίνει μόνιμος βραχνάς και σε πολλές περιπτώσεις εστία μόλυνσης σε αρκετά χωριά, ενώ τα νεκροταφεία έχουν κυριολεκτικά σκεπαστεί από τα χορτάρια. Πέραν τούτο πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί και πολλοί δημότες – κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν αυτή την εποχή που πρέπει να μεταφέρουν το βιό τους στο βουνό. Μέσα σε αυτά το προ ημερών έφτασε και το επείγον έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Μιχελάκη για τις παιδικές χαρές που βρίσκονται στον Δήμο μας, να μας προσθέσει μια ακόμη ανησυχία καθότι πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και στην καθημερινή επαφή που έχω μαζί τους, εισπράττω την αγανάκτηση και την απογοήτευση τους για αυτή την κατάσταση. Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να λειτουργήσουμε τον Δήμο στο επόμενο χρονικό διάστημα με κάθε δυνατή προσπάθεια. Επομένως άπαντες της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα τα προβλήματα, να δώσουμε λύσεις έστω και προσωρινές και να σταθούμε με αξιοπρέπεια δίπλα στους συνδημότες μας, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας.
Ως νεότερη Δημοτική Σύμβουλος του Σώματος διαχωρίζω τη θέση μου με κάθε είδους τακτικές που βλάπτουν τον Δήμο μας και τους συνδημότες μας ξεκαθαρίζοντας ότι με τις μικρές μου δυνάμεις δεν θα επιτρέψω να παίζετε κάθε λογής θέατρο στις πλάτες του αγραφιώτικου λαού.

Με τιμή
Βάσω Φεγγούλη
Αντιδήμαρχος Αγράφων