Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Νέες θέσεις εργασίες σε Δασαρχείο, ΕΛΤΑ και ΚΕΠΠΑΔΗΚ

Νέες θέσεις εργασίας έχουν ανακοινωθεί από το Δασαρχείο Καρπενησίου, τα ΕΛΤΑ Κατάστημα Γρανίτσας, από την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αλληλεγγύης του Δήμου Καρπενησίου και από το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων.
Οι θέσεις εργασίες αφορούν πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, το Δασαρχείο Καρπενησίου έχει ανακοινώσει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Δασοπροστασίας του Δασαρχείου.
Αναλυτικά, οι θέσεις αφορούν ειδικότητες ΠΕ Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων, δύο Εργατών/τριων Εκτροφείων (χειρώνακτων), Εργατών/τριών Δασεργατών/τριών (χειρώνακτων), ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων.
Η σύμβαση εργασίας θα διαρκέσει 8 μήνες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν ολόκληρη την ανακοίνωση από την Γραμματεία του Δασαρχείου Καρπενησίου και από την αρμόδια υπάλληλο κ. Αγγελική Παπαίωάννου.
Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Διανομέα, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. Ν. Ευρυτανίας.
Η ΚΕΠΠΑΔΗΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να υλοποιήσει το Πρόγραμμα «Άθληση για όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2010-2011».
Η σύμβαση θα διαρκέσει 38 εβδομάδες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΚΕΠΠΑΔΗκ της εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τέλος, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιστορίας Αρχαιολογίας, για την καθημερινή λειτουργία του Μουσείου, συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους.
Όλες οι προαναφερθείσες ανακοινώσεις έχουν δημοσιευθεί στο σημερινό φύλλο του Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα στοιχεία στις περιλήψεις ανακοινώσεων, αλλά κυρίως θα πρέπει να απευθυνθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες.