Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Ανάπτυξη στον Καλλικρατικό δήμο Καρπενησίου χωρίς αλλαγή νοοτροπίας δε γίνεται

Του Ντίνου Μπομποτσιάρη
Υποψήφιου Δημάρχου Καρπενησίου της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας


Στο πέρασμα των χρόνων όλοι όσοι υπηρέτησαν σε θέσεις διοίκησης αλλά και σε νευραλγικούς φορείς του τόπου, θεωρούσαν, είτε το έλεγαν είτε όχι, την Ευρυτανία ως μια περιοχή δυσπρόσιτη, με συνέπεια τα ελάχιστα περιθώρια ανάπτυξης της.
Ο τομέας του τουρισμού τα τελευταία χρόνια κλιμάκωσε τη σημασία του για την οικονομία της περιοχής, ωστόσο όμως χωρίς οργανωμένο σχέδιο και με συχνά ατυχείς ενέργειες εκ μέρους των αρχών και των επενδυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου. Πρόσθετο δυσάρεστο στοιχείο αποτελεί και η δυσανάλογη ανάπτυξη στον άξονα Καρπενήσι-Ποταμιά-Προυσός σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που παρέμειναν αναξιοποίητες. Η παρεμπίπτουσα και συχνά χωρίς γνώσεις απασχόληση πολλών κατοίκων με τον τουρισμό είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό άλλων προοπτικών ανάπτυξης στο νομό μας. Προσέφερε χρήμα εύκολο αλλά ταυτόχρονα, όπως τώρα αποδεικνύεται, επισφαλές για το μέλλον. Η οικονομία όμως έχει πλέον ανεπανόρθωτα πληγεί, η ανεργία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και η αγορά αποτελεί το πρώτο τους θύμα. Είναι πολύ σημαντικό στη φάση αυτή να επαναπροσδιορίσουμε τις ανάγκες μας.
Απαιτούνται σύγχρονες τεχνολογίες, φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι, εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης ακόμη και σε δεδομένους ως τώρα τομείς επένδυσης . Ας μη λησμονούμε πως βασικές πηγές παραγωγής αποτελούσαν για τον τόπο μας η γεωργία και η κτηνοτροφία. Απαιτείται όμως ο εκσυγχρονισμός τους σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, η αλλαγή νοοτροπίας τόσο από ιδιώτες όσο κι από τους φορείς. Προϋποτίθεται «καθαρότητα» των προϊόντων, διατήρηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών τους με έμφαση στην ποιότητα, βιολογικές καλλιέργειες και βιολογική κτηνοτροφία, μικρές και αποδοτικές μονάδες παραγωγής γλυκών, τραχανά, χυλοπιτών με γνήσια τοπικά υλικά, οικοτουριστική και αγροτοτουριστική ανάπτυξη έτσι ώστε ο αγρότης να είναι σύγχρονος επαγγελματίας και να πάψει η απαξίωση του επαγγέλματός του. Η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί επιτυχημένα όταν συνάδει και με τα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Πλεονεκτούμε για τη φήμη του νόμου μας τόσο ως προς το αγνό φυσικό περιβάλλον όσο και για την παραδοσιακή και αυθεντική προέλευση των προϊόντων μας. Επιβάλλεται κάθε τι που οι εκατοντάδες των επισκεπτών αγοράζουν ως «ντόπιο», να ανταποκρίνεται στον τρόπο και τα υλικά παρασκευής που αναγράφει. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ποιότητας και η σταθερή προτίμηση των ξένων προς αυτά, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.
Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να παίξει ρόλο καταλυτικό στις πρωτοβουλίες αυτές. Οι επενδύσεις στον τουρισμό έχουν κάνει τον κύκλο τους, είναι καιρός για μια αναδιάρθρωση με ουσιαστικές προτάσεις και νέα κίνητρα στους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, την παραγωγική κουλτούρα, τη στελέχωση των φορέων κι επιχειρήσεων με πρόσωπα ικανά και καταρτισμένα, τη διαρκή ενημέρωση και προσαρμογή στις εξελίξεις κάθε κλάδου, την αναβάθμιση των απαξιωμένων δραστηριοτήτων. Η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Νοέμβρη θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τα θέματα αυτά και να λάβει καινοτόμες αποφάσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές, γιατί αλλιώς το μέλλον θα είναι δυσοίωνο.