Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καρπενησίου και άλλα 32 θέματα

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 στις 19.00μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου με πολύ σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, με κυρίαρχα αυτών, την λήψη απόφασης τροποποίησης Γενικού  Πολεοδομικού  σχεδίου   Καρπενησίου, επί της προτάσεως  της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Καρπενησίου» για οικονομική συνεισφορά των δημοτικών συμβούλων καθώς και για την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό και της απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό.
 (Πριν την συζήτηση των θεμάτων θα γίνει ενημέρωση από τον κ.Λάππα Κλεομένη για το ταξίδι στη Σκοτία συνέδριο Eυromontana)
Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην σημερινή Συνεδρίαση του Οργάνου είναι τα εξής:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Επί προτάσεως  της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Καρπενησίου»
για οικονομική συνεισφορά των δημοτικών συμβούλων (εισηγητής κ.Μπομποτσιάρης Κων/νος )    
3.Λήψη απόφασης τροποποίησης Γενικού  Πολεοδομικού  σχεδίου   Καρπενησίου (εισηγητής ο Δήμαρχος  κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
4.Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό .
5.Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό.
6.Έγκριση των παρακάτω μελετών
α) Μελέτη ρύθμισης περιβαλλοντικών συνθηκών και αποθήκευσης για την προστασία-διατήρηση των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας.
β)Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημοπράτηση του έργου «Ρύθμισης περιβαλλοντικών συνθηκών και αποθήκευσης για την προστασία-διατήρηση των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας»
γ) Μελέτη συντήρησης των ιστορικών αντικειμένων της εκκλησιαστικής συλλογής Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κορίτσας Δ.Δ. Κλειστού Δήμου Φουρνάς.
δ)Οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημοπράτηση του έργου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Δ.Δ. Βράχας Δήμου Φουρνάς. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
7.Υποβολή Πρότασης στο Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Καρπενησίου στη θέση «Πλατανιάς»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
8.Σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή μονοπατιών στο δημόσιο δάσος Φουρνάς»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
9.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά ακίνητα.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)`
10.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου –με Δασαρχείο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)`
11.Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
12.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Τασιός Αρ.)
13.Συγκρότηση Δ.Σ του Ν.Π με την επωνυμία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Τασιός Αρ.)
14.Επι εγγράφου ΔΕΥΑΚ σχετικά με την εκχώρηση παγίων στοιχείων της Επιχείρησης στο Δήμο μετά τη λύση της » (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Τασιός Αρ.)
15.Επί  της αριθμ.40/2011 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
16.Παραχώρηση  μιας αίθουσας του δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου για δημιουργία σχολικού –λαογραφικού μουσείου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
17.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
18.Επί αιτήσεως κ. Τερζή Θεοδώρας για παροχή ύδρευσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
19.Επί αιτήσεως κ. Μπέσσα Αγγελικής (σχετικά με καταβολή επιδότησης Α κατοικίας ) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Τασιός Αρ.)
20.Επί αποφάσεων Τ.Σ για έγκριση παροχής ύδρευσης- αποχέτευσης (Ανιάδα,Αγιος Νικόλαος και Κρίκελλο) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
21.Επί αποφάσεων  Τ.Σ  για αγορά οικογενειακών τάφων Στάβλοι Μικρό Χωριό  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
22.Επί αιτήσεων δημοτών μας  κ. Παπουτσόπουλου Γεωργίου  και  κ.Αρβανίτη Πέτρου κ.Λάππα και Ζαχαροπούλου Βασιλικής, Κύρου Αθανασίου  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
23.Επί αιτήματος δημότη μας για παραχώρηση προσωρινού χώρου στάθμευσης στην οδό Ζηνοπούλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος )
24.Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δ.Ε Δομνίστας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
25.Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης Δομνίστας Κρικέλλου και Ψιανών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
26.Λήψη απόφασης για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος  Χρήστος)
27.Επιχορήγηση ΟΠΠΑΔΗΚ με το ποσό των 70.000,00 €(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
28.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
29.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ Προυσού»
Αναδόχου κ.Κουτσιούκη Ιωάννη.
30.Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση δρόμου Κορομηλιές Αγ,Χαράλαμπος (Δήμου Κτημενίων αναδόχου Ντούβα Τεχνική ΟΕ
31.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μικρού Χωριού»αναδόχου κ. Κορέντζελου Ιωάννη
32.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου Ηλεκτροφωτισμός πλατείας Τ.Δ Στεφανίου  αναδόχου  κ. Λάππα Γεωργίου.
33.Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικού σχολείου Φιδακίων» αναδόχου Γεωργίας Γκορόγια.