Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Επετηρίδα και εξετάσεις προϋποθέσεις για την ιατρική ειδικότητα

Από λίστα και εξετάσεις θα περνούν οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών για να αποκτήσουν ειδικότητα, σύμφωνα με το προσχέδιο του υπουργείου Υγείας που συζητήθηκε στο υπουργικό.


Οι εξετάσεις για την έναρξη της εκπαίδευσης στην ιατρική ειδικότητα θα είναι πανελλαδικές και θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο.
Παράλληλα οι τίτλοι επιτυχούς εκπαίδευσης στις ιατρικές ειδικότητες θα απονέμονται πλέον από τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, ενώ βάσει του προσχεδίου η εγγραφή των γιατρών στις ιατρικές εταιρείες θα είναι υποχρεωτική. 
Όπως προβλέπεται στο προσχέδιο, το νέο μικτό σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται τουλάχιστον ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
(Πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ)