Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

Έως 9/11 η καταβολή έκτακτης εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος

Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων (άρθρο 1 έως 13 του ν. 3888/2010) και οφειλόμενων δηλώσεων (άρθρο 18 του ν. 4002/2011), καθώς και για την καταβολή φόρου εισοδήματος που λήγει την 31η Οκτωβρίου 2011 και εκτάκτων εισφορών - τέλους επιτηδεύματος (άρθρα 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011), ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ.
Πιο αναλυτικά:

1. Η προθεσμία υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-2011.
2. Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.
3. Η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.