Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση. Το συμβούλιο θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας (Αινιάνων 8) στις 11.30 το πρωί.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2012, πίνακα έκδοσης ΧΕΠ και του συνοπτικού τριετή Π/Υ 2011-2012-2013. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2011. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α’ έως Γ’ τριμήνου 2011. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Περγαντάς Κλέαρχος.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση οριστικής παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη επείγουσας αποκατάστασης αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρίου – Παναγούλης του Δήμου Ευπαλίου. Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπενησίου στο Δήμο Καρπενησίου. Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της μελέτης: «Παράλληλα έργα Λιανοκλαδίου, ΔΔ Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων». Εισηγητής ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση λύσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης «Διαχείριση Λυμάτων ευρύτερης περιοχής παραλιακής ζώνης Καραβομύλου- Ραχών». Εισηγητής ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9: Ορισμός μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Τσάμπας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 10: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (κωδικός πρόσκλησης 30 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚΑΕ) για το έτος 2011. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από Πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για το έτος 2011. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13: Έγκριση α) του ΠΚΤΜΝΕ, β) του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών, γ) της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και δ) Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης: «Στατιστική μελέτη ενίσχυσης του φέροντας οργανισμού των κτιρίων του 1ου και 2ου ΤΕΕ – ΙΕΚ Θήβας». Εισηγητής η Προϊσταμένη ΔΤΕ Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Πορτάλιου Ελένη.
ΘΕΜΑ 14: Έγκριση σταδίων μελέτης: «Βελτίωση οδού Αγ. Νικόλαος Γιάλτρα – Αγ. Γεώργιος Λιχάδας με Παράκαμψη Γιάλτρων – Παράκαμψη Αγ. Νικολάου, Τμήμα Β. Παράκαμψη Γιάλτρων και Λουτρών Γιάλτρων. Εισηγητής ο Προϊστάμενος ΔΤΕ Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.