Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Ματαιώθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ Αγράφων λόγω… μη απαρτίας Η νέα συνεδρίαση θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιουλίου

Δεν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων την περασμένη Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012, καθώς δεν υπήρξε απαρτία.
Στην αίθουσα των συνεδριάσεων δεν εμφανίστηκε κανένα μέλος της αντιπολίτευσης και επειδή από την ομάδα της δημοτικής αρχής έλειπαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, και συνεπώς οι παραβρεθέντες δεν επαρκούσαν, η συνεδρίαση μεταιώθηκε.

Μετά την ματαίωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, από τη Γραμματεία του Προεδρείου ανακοινώθηκε ότι η νέα δημόσια συνεδρίαση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα. 
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1 Έγκριση πρακτικών.
2. Παραλαβή μελετών (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
3. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο Ε.Π. "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013" (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
4. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
5. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
6. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Περιβαλλοντική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Δήμου Φραγκίστας"   (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
8. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης « ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2007-2013.  (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)