Κυριακή 15 Ιουλίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δημοπρατείται η επισκευή του Δικαστικού Μεγάρου

Την δημοπράτηση της επισκευής του Δικαστικού Μεγάρου Καρπενησίου έχει δρομολογήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης το έργο με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες επισκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Καρπενησίου», θα δημοπρατηθεί στις 31 Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα Δομών & Περιβάλλοντος) που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2), με Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Το έργο προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων με υπάρχουσα πίστωση 42.000,00 ευρώ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέφωνο 22373 52433, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012.