Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ Αγράφων


Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Τα θέματα που θα συζητηθούν στο συμβούλιο που θα γίνει στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Δήμου το Κερασοχώρι, είναι τα εξής:

1 Έγκριση πρακτικών.
2. Παραλαβή μελετών (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
3. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο Ε.Π. "Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013" (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
4. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Τοπογραφική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
5. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
6. Λύση Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: Περιβαλλοντική μελέτη "Βελτίωση αποχετεύσεων Τ.Δ. Δυτικής, Ανατολικής Φραγκίστας και Παλαιοκατούνας "(Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Δήμου Φραγκίστας"   (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)
8. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης « ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 2007-2013.  (Εισηγητής: ο κ.  Δημητρόπουλος Χρήστος)