Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Δ.Σ Καρπενησίου

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ιδιαίτερα σημαντικών θεμάτων όπως είναι, η Τροποποίηση της αριθμ.32/2012 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, οι όροι και οι προϋποθέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης και η τιμή ενοικίασης των χώρων, η Έγκριση δημοπράτησης υποέργων ενταγμένων στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ κα. Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στο Δ.Σ. είναι τα παρακάτω:

1.Έγκριση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων (Εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
2.Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με τα τέλη ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
3.Τροποποίηση της αριθμ.32/2012 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
4.Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «Δημιουργία χώρων άθλησης στη Δ.Ε Προυσού  Δήμου Καρπενησίου» στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
5.Έγκριση τροποποίησης τεχνικού δελτίου του ενταγμένου στο Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του  έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Καρπενησίου  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης ).
6.Έγκριση δημοπράτησης υποέργων ενταγμένων στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος).
7.Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλ. Λάππας)
8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
9.Επιχορήγηση συλλόγου του οποίου οι αθλητές έφεραν σημαντικές διακρίσεις σε Παγκόσμια Ευρωπαϊκά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
10.Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Άρη Βελουχιώτη για τις ανάγκες του 5ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλ. Λάππας).
11.Έγκριση της αριθμ.   4/2012 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ (έγκριση  απολογισμού) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
12.Έγκριση της αριθμ.  8/2012 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ (ψήφιση προϋπολογισμού) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
13.Διάθεση λεωφορείου του Δήμου α) Για τη μεταφορά των παιδιών του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα και β) για την μεταφορά των παιδιών της Φιλαρμονικής σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου  (Εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
14.Περί συμπλήρωσης του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις για το έτος 2012» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
15.Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής και οικονομικής επιτροπής  σχετικά με τους όρους τις προϋποθέσεις της ετήσιας εμποροπανήγυρης και την τιμή ενοικίασης των χώρων. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
16.Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής σχετικά με παραχώρηση χώρου στη πλατεία του Νέου Μικρού Χωριού(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
17.Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής σχετικά με παραχώρηση χώρου στη κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Στάβλων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
18.Εισήγηση της επιτροπής ποιότητας Ζωής για καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση και χρήση των ποδηλάτων. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
19.Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τουριστική προβολή και δημοσίων σχέσεων.(Εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
20.Έγκριση απόφασης Τ.Κ Ασπροπύργου για αγορά οικογενειακών τάφων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ .Γενιτσαρόπουλος )
21.Επί αιτήσεως κ. Ευάγγελου Ντούσικου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος)
22.Επί αιτήσεως συλλόγου Γυναικών Φουρνάς(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
23. Δωρεά παραχώρηση ακινήτου Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοπιάς Τ.Κ. Δομνίστας στο Δήμο Καρπενησίου για την ανέγερση ξενώνα. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
24.Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
25.Διοικητική αποβολή ιδιώτη από Δημοτική έκταση της Τ.Κ.  Μεγ. Χωριού(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
26.Εκμίσθωση του χώρου στην Τ.Κ. Μουζίλου για το πανηγύρι στις 14-15 Αυγούστου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος )
27.Διαγραφές χρεών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
28.Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
29.Έγκριση των αριθμ.35/2012 και 40/2012 αποφάσεων του Δ.Σ του  ΝΠ με την επωνυμία ΟΠΠΑΔΗΚ  (αφορά αναμόρφωση )(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Γιαννιώτης Παναγιώτης)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Ν..Σουλιώτης)
30. Επί της από 5-6-2012 ένστασης  αναδόχου του έργου  « Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου .
31.Παραλαβή προμελέτης με τίτλο: «Ειδική αρχιτεκτονική προμελέτη «διαμόρφωση – ανάπλαση πάρκου αποδήμων Ευρυτάνων» ποσό  4.500,00€ με το ΦΠΑ Μελετητής Χρήστος Βεργιανίτης.
32.Παραλαβή προμελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική προμελέτη κτιριακού έργου «Διαμόρφωση – ανάπλαση πάρκου αποδήμων Ευρυτάνων»ποσο 4.110,00€ με το ΦΠΑ μελετητής: Χρήστος Βεργιαννίτης.
33.Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη για τη δημιουργία δικτύου ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρομίων στην Πόλη Καρπενησίου» ποσού 14.000€
34.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Κρούστος -Δ.Κηρολίβανος Ε&ΣΙΑ ΟΕ
35.Παράταση προθεσμίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Μεγάλου Χωριού» αναδόχου Βαξεβάνου Θεόδωρου.
36.Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Κωστόπουλου Τ.Κ. Στεφανίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Τάσιου Παναγιώτη.
37.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή αγορά «Κλαρωτός» αναδόχου κ.Γκορόγια Γεωργίας
38.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ανακαίνιση & συντήρηση Βασικής Βιβλιοθήκης πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξιας Κεφαλά Χ. – Τζογάνης Δ.
39.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Επενδύσεις τοίχων –πλακοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις  δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ Αγίας Βλαχέρνας».
40.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου  «Επέκταση νεκροταφείου και περιμετρική δενδροφύτευση» αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη.
41.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην παλιά λαϊκή Καρπενησίου» αναδόχου κ. Χούπα Κων/νου.
42.Έγκριση  1ου Α.Π. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή σκάλας στην Αγία Παρασκευή από οικία Παναγιώτη Γεωργαλή προς οικία Αγγελικής Πολυχρόνη» ανάδοχος Κ/Ξ Χαντζόπουλος Ν- Κεφαλά Χ.
43.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργου: «Κατασκευή τοιχείου και ράμπας στο νέο κτίριο ΚΔΑΠ- ΜΕΑ» στο Καρπενήσι Αναδόχου: Ηλία Ζιάκα Ε.Δ
44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού Ξενώνα Ανιάδας»
45.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις στην Τ.Κ Σελλών» αναδόχου κ. Σπυριδωνος  Κάππα
46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Τσιμεντόστρωση και καλντερίμι εντός νεκροταφείου ΤΚ Προδρόμου» αναδόχου κ.Γκρίζη Π.
47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Ανάπλαση χώρων αναψυχής Τ.Κ. Τόρνου Δ.Ε. Προυσού» αναδόχου κ.Παλαιού Γεράσιμου.
48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο προς Γιαννέικα και αναπλάσεις δημοτικών χώρων ΤΚ Τόρνου» αναδόχου κ.Παλαιού Γεράσιμου.
49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Κερασούλες  Τ.Δ. Προυσού» αναδόχου Φέγγου Θωμά.
50.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Πέχα και διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Προυσού»αναδόχου κ.Φέγγου Θωμά
51.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων στο Τ.Δ. Προυσού»αναδόχου κ.Κουτσιούκη Ιωάννη.
52.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « Βελτίωση δρόμου προς Άγιο Ρωμανό Τ.Δ. Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Κουτσιούκη Ιωάννη.
53.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς Νερόμυλο Τ.Δ Δομιανών» αναδόχου Ιωάννη Φούκα.
54.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επένδυση τοιχίου κεντρικού δρόμου  Τ.Δ Δομιανών» αναδόχου Ιωάννη Φούκα.
55.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων» αναδόχου κ.Γκρίζη Παναγιώτη.
56.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη θέση Ζυγός Τ.Δ. Προυσού» αναδόχου κ.Γκρίζη Παναγιώτη.
57.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή προστατευτικών τοιχίων κάτωθεν Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τ.Δ. Εσωχωρίων» αναδόχου κ.Γκρίζη Παναγιώτη.
58.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων άνωθεν του κοιμητηρίου Τ.Κ. Τόρνου» αναδόχου κ. Παλαιού Γεράσιμου.
59.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και συντήρηση Βασικής Βιβλιοθήκης Πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξιας Κεφαλά Χ. – Τζογάνη Δ.
60.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας γραφείων στο Συνεδριακού Κέντρο Καρπενησίου» αναδόχου Χ. Κεφαλά.