Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Σεμινάρια - Δράσεις - Ημερίδες - Εργαστήρια που διοργανώνει το ΚΠΕ

Το ΚΠΕ Καρπενησίου πρόκειται να υλοποιήσει σεμινάριο Φυσικής Δόμησης από την Πέμπτη 13 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012.
Θα γίνει προσπάθεια να δεχτούμε τους συμμετέχοντες εκτός Ευρυτανίας με δωρεάν φιλοξενία στην Μαθητική Εστία.

Πληροφορίες από 1η Σεπτεμβρίου.
 Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι το παρακάτω:
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012
Ωράριο
Εισηγητής
Θέμα
5:00 – 5:15 μμ
Προσέλευση – Εγγραφές - καφές
5:15 – 6:00 μμ
Κατσογιάννη Μαρία, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Καρπενησίου
Περιβάλλον και Φυσική Δόμηση
6:00 – 7:30 μμ
Κοντομάνος Κων/νος
Ειδικός Φυσικής Δόμησης - Οικονομολόγος
Φυσική Δόμηση: αειφορική προσέγγιση
7:30 – 9:00 μμ
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης – Ειδικός Φυσικής Δόμησης - Οικονομολόγος
Γνωριμία με τα φυσικά υλικά και τη χρήση τους ως δομικά υλικά
9:00 – 9:15  μμ
Ερωτήσεις – Συζήτηση
9:15 μμ
Δείπνο

Παρασκευή  14 Σεπτεμβρίου 2012
Ωράριο
Εισηγητής
Θέμα
8:30 – 9:00 πμ
Μετακίνηση στο πεδίο και διαχωρισμός σε Ομάδες
9:00  – 12:00 πμ
Παρασκευόπουλος  Παναγιώτης
Εργαστήρι: Θεμελίωση με φυσικά υλικά
 12:00-12:30 πμ
Διάλειμμα - ελαφρύ γεύμα
12:30  – 2:00 μμ
Γκαγκάρας Στυλιανός – Ειδικός Φυσικής Δόμησης
Εργαστήρι: Τοιχοποιία από αργιλόχωμα
 2:00 – 2:30 μμ
Επιστροφή από το πεδίο
4:30 – 5:00 μμ
Μετακίνηση στο πεδίο και διαχωρισμός σε Ομάδες
5:00 μμ – 8:00 μμ
Παρασκευόπουλος  Παναγιώτης
Γκαγκάρας Στυλιανός
Εργαστήριο: Τοιχοποιίες από χώμα σε διαφορετικές κατασκευές
8:30 μμ
Επιστροφή από το πεδίο - Δείπνο

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012
Ωράριο
Εισηγητής
Θέμα
9:00 – 9:30 πμ
Μετακίνηση στο πεδίο και διαχωρισμός σε Ομάδες
9:30  – 12:30 πμ
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης
Γκαγκάρας Στυλιανός
Εργαστήριο: Τεχνικές ανοιγμάτων στην τοιχοποιία από χώμα (καμάρες, αψίδες)
12:30 – 1:00 μμ
Διάλειμμα - Γεύμα
1:00 – 2:30 μμ
Κοντομάνος Κων/νος
Εργαστήρι: Στάδια φυσικής δόμησης : χωμάτινα δάπεδα, φυσικές στέγες, φυσικά επιχρίσματα και βαφές
2:30  - 3:00 μμ
Επιστροφή από το πεδίο
5:00 – 5:30 μμ
Μετακίνηση στο πεδίο
5:30 μμ – 8:30 μμ
Κοντομάνος Κων/νος
Θεωρία του πηλού, επιλογή υλικών, σωστή θεμελίωση
8:30
Επιστροφή από το πεδίο - Δείπνο

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012
Ωράριο
Εισηγητής
Θέμα
9:30 – 10:00
Μετακίνηση στο πεδίο και διαχωρισμός σε Ομάδες
10:00  – 11:30 πμ
Παρασκευόπουλος  Παναγιώτης
Εργαστήρι: Επιχρίσματα και φυσικές βαφές στις κατασκευές από πηλό
11:30 – 12:00
Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
12:00  – 1:30 πμ
Γκαγκάρας Στυλιανός
Εργαστήρι: Τεχνικές για εσωτερικά χωρίσματα (πλιθιά)
1:30 – 2:15 μμ
Κοντομάνος Κων/νος
Ενεργειακός σχεδιασμός και βιοκλιματική αρχιτεκτονική στη φυσική δόμηση
2:15 – 2:30 μμ
Αξιολόγηση - Συζήτηση