Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣτο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης και της διαρκούς προσπάθειας της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. για τη μετάβαση του Οργανισμού σε μια νέα εποχή πλήρως αυτοματοποιημένων υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την πάταξη της διαφθοράς και την εξάλειψη καταχρηστικών  πρακτικών, ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Ηλίας Κικίλιας και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χαράλαμπος Αθανασίου υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη 05.09.2012 Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο φορέων.


Στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας προβλέπεται η θέσπιση ενός αμοιβαίως συμφωνηθέντος πλαισίου κοινών δράσεων και ενεργειών μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ο.Α.Ε.Δ. για την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας και αμφίδρομης πληροφόρησης των φορέων.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων ή αυτεπάγγελτης αναζήτησής τους μέσω γραπτής διαδικασίας και αυτά μπορούν, πλέον, να αντλούνται ηλεκτρονικά.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης δελτίου ανεργίας και έκδοσης αποφάσεων, για πληρωμή επιδομάτων και αφορούν στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας των πολιτών τρίτων χωρών και στη διαπίστωση της ισχύουσας άδειας διαμονής.

Επίσης, καταργείται η βεβαίωση διαστημάτων ανεργίας ως προσκομιζόμενο δικαιολογητικό για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών η/και τις εποπτευόμενες από αυτό υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών θα αντλούν ηλεκτρονικά το ιστορικό ανεργίας του ενδιαφερόμενου πολίτη τρίτης χώρας.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορέων, επιδιώκεται:

·         η απλούστευση των διαδικασιών ανανέωσης αδειών διαμονής πολίτη τρίτης χώρας
·         η δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται οι πολίτες και οι Υπηρεσίες
·         η εξάλειψη των φαινομένων πλαστότητας των προσκομιζόμενων εγγράφων στις Υπηρεσίες.

Στρατηγικός στόχος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι η πλήρης εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό τα σύγχρονα πληροφοριακά του συστήματα, όπως αυτά αναπτύχθηκαν μέσα από συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες τα τελευταία 2,5 χρόνια, προσφέρουν την τεχνική δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών και διαδικασιών, γεγονός που επισημαίνει και αναδεικνύει τη διαδικτυακή πύλη epractice.eu της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβάλει βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ. με το Ι.Κ.Α. ακολούθησε η σημερινή υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών. Επόμενο προγραμματισμένο βήμα είναι η διασύνδεση με το Σ.Ε.Π.Ε. (προβλέπεται  15/10/2012).