Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Έξι (6) υποτροφίες και δύο (2) βραβεία από το Ίδρυμα Γαζή – Τριανταφυλλοπούλου

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ συνεχίζοντας την χρόνια προσφορά του στην ευρυτανική παιδεία και στηρίζοντας τα ευρυτανόπουλα, προκηρύσσει τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
Οι υποτροφίες θα δοθούν σε Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για τουλάχιστον μια πενταετία και δύο (2) βραβεία προπτυχιακού επιπέδου, σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές των παρακάτω επιστημονικών πεδίων:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές Επιστήμες.
Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και αιτήσεις υποψηφιότητας από την παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370-24766 (και FAX), 2103604143, fax: 210-3614338, κινητό: 6977744907, e-mail: idryma.gazi@gmail.com
Για περαιτέρω πληροφορίες, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται και στο σημερινό φύλλο του ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ