Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Πανευρυτανική Ένωση Προγραμματισμένες δραστηριότητες για το έτος 2013


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ιστορικής Πανευρυτανικής Ένωσης κατά την τακτική συνεδρίασή του στις 16 Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε ομόφωνα όπως προγραμματίσει τις παρακάτω δραστηριότητες για το  έτος 2013:
α.- Πραγματοποίηση 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου στη Δημοτική Ενότητα  Προυσού με θέμα σχετικό την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας (συμμετοχή της Ευρυτανίας στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-13  – 100 χρόνια μετά), σε συνεργασία με τους τοπικούς  πολιτιστικούς συλλόγους.

β.- Έκδοση των Πρακτικών του 3ήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά κατά το παρελθόν έτος και παρουσίαση των τόμων σε Αθήνα και Λαμία.
γ.- Παρουσίαση του βιβλίου «Ο θεσμός των Σχολαρχείων στην Αιτωλοακαρνανία και Ευρυτανία» (Πρακτικά Ημερίδας), στις 3-2-2013, στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής και σε συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
δ.- Ημερίδα  στην Αθήνα  με θέμα: «Ο Γεώργιος Καφαντάρης και η Ευρυτανία»,  σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Γεώργιος Καφαντάρης», που εδρεύει στην Ανατολική Φραγκίστα.
ε.- Ημερίδα απονομής τιμής στον Ευρυτάνα πρωτοπρεσβύτερο λόγιο π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, στην Αθήνα και σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
στ.- Έκδοση συλλογής Ευρυτανικών Δημοτικών Τραγουδιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και με βάση τη σχετική καταγραφή του αείμνηστου Σπύρου Περιστέρη κατά τις αρχές της 10ετίας του 1960.  Τη μουσική επιμέλεια της έκδοσης έχει αναλάβει ήδη από το παρελθόν έτος ο καθηγητής της Μουσικής κ. Τάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος υπηρετεί με απόσπαση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους – Αρχεία Ν. Ευρυτανίας.
ζ.- Παρουσίαση Έκθεσης Βιβλίων Ευρυτάνων Συγγραφέων, εντός και εκτός Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Κοινοτική Βιβλιοθήκη Δομνίστας, στην οποία λειτουργεί ήδη αντίστοιχο τμήμα, καθώς και  ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών στοιχείων του τόπου μας, μέσα από φωτογραφίες και πίνακες.
η.- Εξορμήσεις της Ομάδας Ιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ένωσης στους Δήμους Αγράφων και Καρπενησίου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, προς εξέταση όλων των μαθητών ως και άλλων κατοίκων των περιοχών αυτών, καθώς και διδασκαλία μαθημάτων Α΄ Βοηθειών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
θ.-Έκδοση του βιβλίου «Νεκροί και μνήμες», που αναφέρεται στους εκατόν ογδόντα έξι (186) Ευρυτάνες νεκρούς στο Έπος του ΄40, και πραγματοποίηση σχετικής εκδήλωσης μνήμης κατά μήνα Οκτώβριο 2013.
ι.- Πραγματοποίηση Θρησκευτικής και Πνευματικής Εκδήλωσης προς τιμήν των Ευρυτάνων Αγίων,  το Φθινόπωρο του 2013.
ια΄.- Συνέχιση της έκδοσης του τριμηνιαίου πολιτιστικού περιοδικού για την προβολή της Ευρυτανίας «ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».
Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας και έχοντας υπόψη μας  την μέχρι τώρα βοήθεια των μελών μας, αφενός, και την συμπαράσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και  των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και φορέων του τόπου μας, αφετέρου, ευελπιστούμε πως, τουλάχιστον οι, περισσότερες από τις  παραπάνω, προγραμματιζόμενες δραστηριότητές μας θα υλοποιηθούν  κατά το 2013, το οποίο ευχόμαστε να χαρίσει σε όλους Υγεία, Ευτυχία, Αγάπη και Δημιουργικότητα!
                                                              Με εξαιρετική τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                      Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
                  Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος              Ηλίας Γ. Λιάσκος.-