Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Δημοπρατούνται τέσσερα νέα έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ΕΥΡΩ

Τέσσερα νέα έργα οδοποιίας προκήρυξε η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ.
Τα  έργα που πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός 30 ημερών είναι η «Αντικατάσταση καταστρωμάτων γεφυρών  Βλαχέρνας και Νέου Αργυρίου» προϋπολογισμού 70.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ, η «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Ραπτόπουλο – Πρασσιά –Κέδρα» προϋπολογισμού 120.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ,
η «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Φουρνά – Βράχα – Κλειστός»  προϋπολογισμού 120.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ και  η «Τσιμεντόστρωση  δρόμου προς Ι.  Μ.  Στάνας»  προϋπολογισμού 40.000,00  ΕΥΡΩ  με το ΦΠΑ.

Πρόκειται για έργα οδοποιίας , ενώ ο δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός που θα γίνει για κάθε έργο θα είναι με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Στοιχεία για τα έργα
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ. Ο διαγωνισμός του έργου θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 25/06/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί  (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)  στα Γραφεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2).
Τα έργα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ – ΠΡΑΣΣΙΑ – ΚΕΔΡΑ και ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΣΤΑΝΑΣ θα δημοπρατηθούν στις 02/07/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 στα Γραφεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι.
Όσον αφορά το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ – ΒΡΑΧΑ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ, η δημοπράτησή του έχει δρομολογηθεί να γίνει στις 09/07/2013 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί, στα Γραφεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2013, ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100 στο τηλέφωνο 2237352417. (σχετ. σελ. 21)
Μετά από καιρό θα πάρουν μπρος οι μπουλντόζες και θα ξανακούσουμε μηχανές να δουλεύουν σε φουλ ρυθμούς σε διαφορετικά σημεία του νομού, που αυτό σημαίνει πως θα δοθεί δουλειά και σε ντόπιους εργάτες και έτσι θα κινηθεί το χρήμα.