Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου ΔΣ 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας (εκούσια διαδικασία).
Όπως αναφέρει και η πρόσκληση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό (άρθρο 23& 1) και δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5α/28-5-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εκτέλεση
της υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας (εκούσια διαδικασία), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 25 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (Καραϊσκάκη 1), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:
Ενημέρωση επί τρεχόντων θεμάτων και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ BANK, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Εδώ να αναφέρουμε ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Ευρυτανίας με την υπ’ αριθμ. 62/2013 απόφασή του ορίζει τα ίδια μέλη, που αποτελούσαν και την προσωρινή διοίκηση, σύμφωνα με παλιότερη απόφασή του. Το ΔΣ αποτελείται από τους Δημήτριο Καρφή, Κλεομένη Λάππα, Νίκο Λιάπη, Θωμά Μπόνια, Ταξιάρχη Σκλαπάνη, Γιάννη Σταμάτη, και Λάμπρο Τσιτσάνη, ενώ Πρόεδρος ορίστηκε ο Θωμάς Μπόνιας, Αντιπρόεδρος ο Κλεομένης Λάππας και Διευθύνων Σύμβουλος ο Δημήτρης Καρφής.
Να σας θυμίσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου του 2012 πάλι με απόφαση δικαστηρίου ορίστηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία όρισε με τη σειρά της τον Δικηγόρο κ. Θ. Σαξώνη, ο οποίος κατέθεσε ρύθμιση για το Δάνειο που είχε πάρει το 2007 η Νομαρχία Ευρυτανίας ύψους 4,8 εκ περίπου,  προκειμένου να καλύψει διάφορες ανάγκες.
Τελικά επετεύχθη η ρύθμιση του τοκοχρεολυτικού δανείου, που αυτή τη στιγμή, την αποπληρωμή του έχει αναλάβει η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, καθώς η Νομαρχία Ευρυτανίας ήταν ο εγγυητής.  Σύμφωνα με στοιχεία, η εξόφληση του δανείου θα ολοκληρώνονταν το τέλος του 2017, το γεγονός όμως, ότι η δόση ήταν υπερβολικά μεγάλη, εξανάγκασε την Περιφερειακή Ενότητα να προβεί στη ρύθμιση του δανείου.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθμ, 947/20-5-2013 έγγραφό του ενημέρωσε το ΔΣ της εταιρίας, πως έγινε δεκτό το αίτημα της ρύθμισης, το δάνειο επιμηκύνεται για 8 χρόνια, θα υπάρχει περίοδος χάριτος 3 χρόνων και η ετήσια δόση θα ανέρχεται στο ποσό των 146.525,24 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Οι νέες εξελίξεις που δρομολογήθηκαν, ευελπιστούμε να καρποφορήσουν και τελικά να μπει ένα τέλος σ΄ αυτή την εταιρεία «φάντασμα», που όλα αυτά τα χρόνια δημιουργεί νέα προβλήματα για τον τόπο αντί να κλείνει τις παλιές πληγές και να μπαίνουν όλες οι υποθέσεις της σε εξυγίανση.