Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ Καθαρίστηκε και σημάνθηκε το μονοπάτι για το Κτίσμα στα Ψιανά

Το Σάββατο 17 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκε στα Ψιανά η 2η Ημέρα Προσωπικής Εργασίας που οργάνωσε ο Σύλλογος ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ.
Στα πλαίσια αυτής της δράσης καθαρίστηκε και σημάνθηκε το μονοπάτι από την Αγία Παρασκευή για το Κτίσμα, όπου υπάρχει  ο αρχαίος τείχος. Συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι χωριανοί που μπορούσαν. Ακόμα και η απλή παρουσία σε αυτές τις δράσεις είναι  σημαντική.  Η διαδρομή αγία Παρασκευή – Κτίσμα είναι θαυμάσια, ολόραχα μέσα στα έλατα και είναι περίπου μισή ώρα.
Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την  Τοπική κοινότητα Ψιανών και το Δήμο Καρπενησίου στα πλαίσια των γιορτών Δάσους 2013.  Ο Σύλλογός θα καθιερώσει την Ημέρα Προσωπικής Εργασίας κάθε χρόνο  προσφέροντας έτσι έμπρακτα στο χωριό.