Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014

Συνεδρίασε η Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ευρυτανίας για Αυτοδιοικητικές εκλογές και την τρέχουσα πολιτική κατάσταση

Η Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Ευρυτανίας και αρκετά μέλη μας, βρεθήκαμε τις 15 Ιαν 2014 στο Καρπενήσι. Συζητήσαμε για την διαχρονική ηθική κρίση, θεσμών & αρχών & αξιών, η οποία έφερε από το 2008 την οικονομική κρίση, αλλά που έφερε και αποδείξεις κατάντιας της Δημόσιας Διοίκησης, της Οικονομίας, μεγάλων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Καταδικάζουμε τις καταστροφικές διαχρονικές πολιτικές, ανεπάρκειες και σκόπιμες παραλείψεις του ΠΑΣΟΚ & της Ν. Δημοκρατίας, αλλά και όλων των Κομμάτων (πλήν ΚΚΕ), που δεν αντιμετώπισαν εγκαίρως την ηθική κρίση της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας που έφερε την οικονομική κρίση.

Καταδικάζουμε την σημερινή υποκρισία και τα κροκοδείλια δάκρυα ορισμένων Κομμάτων, που γνώριζαν πολύ-πολύ καλά «ποια ήταν η Δημόσια Διοίκηση και που πάει η Οικονομία της Χώρας μας». Καταδικάζουμε  επίσης πολλούς Πολιτικούς για το υποκριτικό «Αχ τι πάθαμε, και γιατί το πάθαμε», αλλά όμως οι ίδιοι απολάμβαναν το βόλεμά τους & την πολυτέλεια που πρόσφερε το οικονομικο -πολιτικό σύστημα και δεν πήραν τότε πρωτοβουλίες σοβαρής αντίστασης & διαμαρτυρίας.
Το μέχρι σήμερα σύστημα (η πολύ ελεύθερη οικονομία, ο Καπιταλισμός, οι «Αγορές»), κάθε 30-40 χρόνια φέρνει οικονομική κρίση & φτώχεια στο λαό. Γεγονότα κατά σειρά: σκόπιμη ένταση & εξοπλιστικά προγράμματα τρις €, Ολυμπιακοί Αγώνες, το λαό στο Χρηματιστήριο, 2-3πλάσιες αγορές ιατρο/φαρμακευτικών με διαπλοκή & διαφθορά, εισαγωγές & υπερκαταναλωτισμός αγαθών άλλων Χωρών, υψηλά κέρδη & έξοδα επιχειρηματιών, κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, η κακοδιαχείριση με διαφθορά του Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Δήμοι, Ασφαλ/κά Ταμεία, …..), τα δάνεια και οι Τράπεζες, συντεχνιακός συνδικαλισμός, δαπάνες πολυτελείας  & σπατάλες δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, διαφθορά πολιτικών & αιρετών, η Δικαιοσύνη να κουκουλώνει αντί να ξεσκεπάζει, αδιαφάνεια, μη λογοδοσία, ψηφοθηρική διόγκωση του Δημόσιου Τομέα.
Καμμία πολιτική & φωνή για «αειφορία & ισορροπία στην οικονομία».  Σήμερα η Ελλάδα έχει το τεράστιο πρόβλημα ότι δεν παράγει. Από το 100% επενδυτικών & καταναλωτικών αγαθών παράγουμε μόνο το 30%. Κατάφεραν στην Ελλάδα πέντε προβλήματα: η διαφθορά στο μεγαλείο της, να μην παράγουμε, υπερχρ/νο κράτος 350 δις, χρεωμένες επιχειρήσεις & νοικοκυριά 250 δις, 1 εκ αλλοδαπούς.
Συναποφασίσαμε: 1)Λειτουργία γραφείων μας στη Ζηνοπούλου, όπως μέχρι σήμερα. 2) Συνοχή, συσπείρωση, ενημέρωση, τακτικές συναντήσεις των μελών μας. 3) Αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ευρυτανία (προτάσεις της Ν. Επιτροπής, ευρύτερες συνεργασίες,  προγραμματικές θέσεις των συνδυασμών, κανονισμός λειτουργίας & λογοδοσίας των Δήμων & της Αντιπερειφέρειας. 4) Προτάσεις μας στο ΠΑΣΟΚ για πρωτοβουλία του σε νέες πολιτικές και νέα Νομοσχέδια στη Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση, Οικονομία (για: πολιτικές εξόδου από το μνημόνιο, νέες πολιτικές απασχόλησης-παραγωγής-ανάπτυξης, αντιμετώπιση της φτώχειας, τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, την τιμιότητα, διαφάνεια, λογοδοσία, έλεγχο, δικαιοσύνη, καταλογισμό ευθυνών, κοινό αίσθημα, κοινωνική αλληλεγγύη, τροποποίηση «Καλλικρατικού Νόμου».
Με τιμή, ο Γραμματέας
 Βαγγέλης Κατσιφός
(Οικονομολόγος, Αυτοδιοικητικός).