Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

«ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Απευθύνουμε έκκληση βοήθειας προς κάθε αρμόδια Αρχή / Υπηρεσία ή προς κάθε υγιεία σκεπτόμενη προσωπική άποψη προκειμένου να αποφευχθεί η κοπή του ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ που βρίσκεται στο κέντρο της Πλατείας του χωριού μας και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με ομόφωνη απόφασή του τον καταδίκασε σε αφανισμό στο βωμό κάποιας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ. Το σύνθημα μας πλέον είναι:

«ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Το σύνθημα αυτό τυγχάνει της μαζικής υποστήριξης της πλειοψηφίας των κατοίκων του Χωριού μας με πλέον των 150 ενυπόγραφων συμμετοχών.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ και ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 27/7/2010