Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Ο Γεώργιος Οικονόμου επανεξελέγη Πρόεδρος στο “Ιστορικό Λαογραφικό Μουσειακό Κέντρο Ευρυτανίας “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ”

Στις 20-3-2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 συνήλθαν στην αίθουσα των Σχολών ΚΟΡΕΛΚΟ, (Βερανζέρου 1, 4ος Όροφος) σε Τακτική Γεν. Συνέλευση τα Μέλη του Σωματείου ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ “Ο ΕΥΡΥΤΟΣ” και ασχολήθηκαν με:
1.Τον Απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ. των ετών 2008-2011.
2.Τον Οικον. Απολογισμό 2010.

3.Τον Προϋπολογισμό του έτους 2011, οι οποίοι και εγκρίθηκαν παμψηφεί από την Γεν. Συνέλευση, μετά από υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων των παρευρισκόμενων Μελών και,
4.Την εκλογή νέων Μελών για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της επόμενης τριετίας 2011-2014.
Τα νέα Διοικ. όργανα, όπως αυτά συγκροτήθηκαν σε Σώμα κατά τη συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων, την 26η Μαρτίου 2011, έχουν ως εξής:
1.Πρόεδρος: Οικονόμου Γεώργιος, (Τηλ. οικ. 210/6823463 κιν. 6937085068)
2.Αντ/δρος: Φαλλής Δημήτριος,          (   «     «/5016814, Κλαψί 2237025883)
3.Γ. Γραμ.: Καρλιάμπας Νικόλαος       ( «       «     «/2531269, κιν. 6946048227)
4.Ταμίας: Νταλλής Παύλος                  («       «      «/ 3601070)
5.Έφορος: Σταυράκης Γεώργιος         («            «      «/8048111 « 6972478668)
6.Συμβουλ. : Φραγκάκη Ελευθερία     («       «      «/7780760 « 6932263758)
7.«              : Παπαδόπουλος Λάμπρος («  «       «/ 9652912 «6934265570)
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.Πρόεδρος: Κουλαρμάνης Φώτιος, 2. Γραμ. Ασημάκης Κων/νος και 3. Μέλος: Κουτρής Στυλιανός.
Σημείωση: Το νέο Δ.Σ., μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα, ασχολήθηκε και με την κατάρτιση της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδας του Σωματείου μας, «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», για την επόμενη τριετία, που έχει ως εξής: 1. Υπεύθυνος Έκδοσης (και Εκδότης): Νταλλής Παύλος, 2. Συνεργάτες: Σταυράκης Γεώργιος και Παπαδόπουλος Λάμπρος.
Τέλος, το Δ.Σ. (απερχόμενο και νέο) εκφράζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς όλους τους Ευρυτάνες, που στήριξαν τις προσπάθειές του και το περιέβαλαν με την εμπιστοσύνη τους στο πολιτιστικό του έργο για τον τόπο μας, και, ελπίζοντας πάντα στην έμπρακτη συμπαράσταση όλων των συμοατριωτών και φίλων, τους εύχεται ολόψυχα ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.