Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Τι είναι οι ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)

Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κατοίκων του Ξηριά για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή τους. Αν και όλα οδεύουν προς τη δημιουργία του σταθμού, οι κάτοικοι δηλώνουν έτοιμοι να προβούν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να εμποδίσουν την έναρξη των έργων κατασκευής.

Από την πλευρά του ο Δήμος Καρπενησίου θέλοντας να καθησυχάσει τους δημότες του για το τι είναι οι ΣΜΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων), γνωστοποιεί πως είναι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Οι σταθμοί αυτοί πρέπει να χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία ως προς τις πηγές δημιουργίας των απορριμμάτων, ώστε τα απορριμματοφόρα οχήματα μετά την συμπλήρωση του φορτίου τους να διανύουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση μέχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτώνουν και επιστρέφουν και πάλι στο έργο της αποκομιδής. Στη συνέχεια, τα οχήματα από τον ΣΜΑ μεταφέρουν τα απορρίμματα σε μονάδα/ες επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης, έχοντας πολλαπλάσιο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων, χωρίς να επιβαρύνεται καθόλου το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών, καθώς χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα υψηλών προδιαγραφών