Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011

Επερώτηση ΚΑΡΑΝΙΚΑ για το πρόβλημα διακομιδής ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία

Στα ζεστά έχει πάρει τα θέματα της υγείας στο Νομό μας ο Βουλευτής Ευρυτανίας. Αυτή τη φορά ο κ. Καρανίκας με ερώτησή του στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, ζητά να αντιμετωπιστεί άμεσα το σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα της διακομιδής ασθενών στην Δυτική Ευρυτανία καθώς και την Ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ στην περιοχή αυτή.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

"Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στη διακομιδή ασθενών στη Δυτική Ευρυτανία

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στη χρονική κρίσιμη συγκυρία αναδιάταξης των υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στον τόπο μας αποτελεί εξίσου σημαντική προτεραιότητα η κάλυψη κάθε κενού που δημιουργεί ελλείμματα και κακές υπηρεσίες ή αδικεί πολίτες απέναντι σε άλλους ως προς το βασικό τους δικαίωμα για παροχές υγείας.

Στην περιοχή της Δυτικής Ευρυτανίας οι βασικές μονάδες (και οι μόνες) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι το Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Γρανίτσας. Ενώ η ύπαρξη και λειτουργία τους έχουν συντελέσει σε κρίσιμες αλλά και καθημερινές ανάγκες των κατοίκων των ορεινών μας χωριών, συχνά καθίσταται αδύνατη και κατά συνέπεια επικίνδυνη η μεταφορά ασθενών ή η επείγουσα διακομιδή περιστατικών λόγω της έλλειψης ασθενοφόρων οχημάτων.

Οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την πόλη του Καρπενησίου και η εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη πρόσβαση αυξάνουν σε επικίνδυνα επίπεδα τον χρόνο που χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες της Δυτικής Ευρυτανίας, ακόμα και σε κρίσιμες περιπτώσεις (π.χ. Κέδρα-Καρπενήσι στις τρεις (3) ώρες η διαδρομή). Επίσης, στα πλαίσια της πολιτικής της δίκαιης κατανομής και του εξορθολογισμού στις υπηρεσίες Υγείας στον τόπο μας είναι καίρια η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που μπορεί να συμβάλλει στον τόπο του.

Με τα παραπάνω δεδομένα αποτελεί λογικό αίτημα η Ίδρυση Τομέα ΕΚΑΒ στη Δυτική Ευρυτανία ή εναλλακτικά και στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η παροχή ειδικής άδειας στους οδηγούς του Δήμου ή σε εθελοντικές οργανώσεις ώστε να κινούν τα ασθενοφόρα που θα παραχωρηθούν από την Πολιτεία προς όφελος των Ευρυτάνων πολιτών.