Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το ΔΣ Καρπενησίου

Συνεδριάζει αυτη την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου με κυρίαρχα θέματα στην ημερήσια διάταξή του την πρόληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, την Αστική συγκοινωνία και την Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012
Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση του Οργάνου είναι τα εξής :

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης .
2.Εκλογή μέλους στην οικονομική επιτροπή λόγω παραίτησης δημοτικού συμβούλου - Αντικατάσταση  από επιτροπές κλπ.(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
3.Πρόληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.(εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός).
4.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος -αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ.έτους 2012. (εισηγητής ο κ.Σταμάτης Δημήτριος ).
5.Οικονομική εκκαθάριση του έργου Τελικό Όριο της  EQUAL-επιστροφή ποσού 22.919,81€(εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός).
6.Εκτέλεση Αστικής συγκοινωνίας. (εισηγητής ο Γ.Γ κ. Αρ.Τασιός).
7.Σύσταση Κοινωνικής Δομής με την ονομασία «Ρούχα και παιγνίδια Αγάπης» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης).
8.Εισήγηση επιτροπής ποιότητας Ζωής για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου  στους καταστηματάρχες(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
9.Εισήγηση επιτροπής ποιότητας Ζωής για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μικρού Χωριού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
10.Λήψη απόφασης για δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου   (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
11.Λήψη απόφασης για δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μικρού Χωριού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
12.Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Συγκρέλλου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
13.Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ Σελλών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
14.Απόφαση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου ΑΝΤΙΓΟΝΗ στο Μεγάλο Χωριό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
15.Τροποποίηση της αριθμ.18/2012 απόφαση του Δ.Σ (σχετική με επιτροπές παραλαβής προμηθειών).(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
16.Αντικατάσταση της αριθ .απόφασης 51/2012 του Δ.Σ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
17.Συμπλήρωση της αριθμ.  102 /2012 απόφασης του Δ.Σ.(εισηγητής ο κ.Σκαρμούτσος Χρήστος).
18.Έγκριση Α τριμήνου εσόδων εξόδων 2012 (εισήγηση οικον.επιτροπής)(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
19.Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
20.Επί αιτήσεως  Πολιτιστικού Συλλόγου  Μεσοκώμης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
21.Επί αιτήσεων Βασιλικής Σπυρ.Γκούμα και Ελένης χήρας Ιωάννου Παππά το  γένος Νικ.Σπυράκη.(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
22.Επί αιτήσεως κ.Κων/νου Σίτα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
23.Επί αιτήσεως Επιμελητηρίου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
24.Διαγραφή τελών λόγω λάθους εγγραφής  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
25.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (άρθρο 281 ΔΚΚ)
26.Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στην «Αγροδιατροφική  Σύμπραξη της Περιφέρειας»(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
27.Οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσας που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.(εισηγητής κ.Ντέκας Χρήστος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος )
28.Παράταση προθεσμίας του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ. Βελωτών"
29.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Αγ.Χαράλαμπους» αναδόχου Ιωάννη Φούκα
30.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης» αναδόχου Χατζόπουλου Γεωργίου.
31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση επάνω πλατείας»αναδόχου Χατζόπουλου Γεωργίου.
32.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση υδρομετρητών στον οικισμό Παυλοπούλου Τ.Δ Παυλοπούλου» αναδόχου  κ.Παναγιώτη Γρανίτσα .
33.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός Βελτίωση υδραγωγείου ΔΔ Βράχας και Κλειτσού» αναδόχου Αθανασιάδη Χαράλαμπο.
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου από Τ.Δ Ψιανών  προς οικισμό Καστανούλα»ς αναδόχου Χρ.Παππάς –Κων Χ.Παππάς ΟΕ
35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικών Ξενώνων» αναδόχου Κ/Ξ Μπακατσιάς Π-Λάππας Γ.
36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποίας οικισμών Δήμου « αναδόχου Ιωάννη Αθανασόπουλου .
37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου «Παιδική χαρά Γάβρου» αναδόχου Χαντζόπουλου Νικολάου.
38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών παλαιού σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου  κ. Σώκου Κων/νου
39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Σύνδεση νέας παροχής νερού από υδραγωγείου Ανατ.Παπαρουσίου  έως οικίες άνω οικισμού  Τ.Δ Παπαρουσίου » αναδόχου κ. Λάμπρου Κων/νου.
40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου από οικία Τρ.Δημόπουλου στο Ανατ.Παπαρούσι» αναδόχου κ. Λάμπρου Κων/νου
41.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργα ύδρευσης –αποχέτευσης στην Τ.Κ Κλειτσού.
42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευση στη Σωτήρα Ανατ. Παπαρουσίου» αναδόχου κ. Λαμπρου Κων/νου.
43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Ανατολικό Παπαρούσι  Τ.Δ Παπαρουσίου» αναδόχου κ. Λάμπρου Κων/νου .