Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Σημαντικά έργα εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για την Ευρυτανία

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 10.839.666,85 € , εντάχθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των Δασικών Μέτρων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Οι μελέτες όλων των έργων συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
Από αυτά, σημαντικά έργα ύψους 1.620.525 ,00 €, θα κατασκευαστούν στην Ευρυτανία από το Δασαρχείο Καρπενησίου και είναι τα εξής:
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Βελτίωση βατότητας δασικού δρόμου Μπαγασάκι-Νόστιμο - Μικρό Χωριό Δήμου Καρπενησίου -756.450,00 € - 125Β
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διάνοιξη μικρού μήκους δασικού δρόμου Γ΄ κατηγορίας "Κάτω Διάσελο-Καλοδήμου-Λύπες-Ρέμα-Σούδας" περιοχής Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δήμου Αγράφων- 202.950,00 € - 125Β
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων Μυρίκη-Βρύση Γαλανού & Μυρίκη-Αγία Παρασκευή - 389.910,00 € - 125Β
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διάνοιξη Δασικού Δρόμου Γ΄ κατηγορίας Βαθύλακο-Διάσελο Ανιάδας Δήμου Καρπενησίου - 271.215,00 € - 226 Δράση 2. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται από 15-5- 2012 έως 31-12-2013. Η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων θα γίνει από τους δικαιούχους με την επίβλεψη των κατά τόπους αρμόδιων Δασαρχείων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Η κατασκευή των προαναφερόμενων έργων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και αξιοποίηση των δασών, δασικών εκτάσεων και των εν γένει δασικών οικοσυστημάτων των περιοχών υλοποίησης των έργων.
Ταυτόχρονα στη διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» βρίσκονται προτεινόμενα έργα από τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 24.882.954,62 €.