Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Επιστολή των Αγροτικών Ιατρών Ευρυτανίας προς τον κ. Ξαρχά

Με επιστολή τους προς τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, οι αγροτικοί ιατροί Ευρυτανίας κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και ζητούν άμεσα στην επίλυσή τους.
Εκτός από το φλέγον ζήτημα που τους απασχολεί και είναι το οικονομικό, αναφέρονται με σκληρή γλώσσα και για τις συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν στο Κέντρο Υγείας Δυτ. Φραγκίστας και εκτός των άλλων απαιτούν να τους παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υγείας επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει τη νομιμότητα της προτεινόμενης επιπρόσθετης περικοπής του ποσού των εφημεριών αγροτικών ιατρών και πολλά ακόμη.


Όλη η επιστολή των αγροτικών ιατρών έχει ως εξής:

Ρ.Ν.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Κ.Υ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Αριθ: πρωτ. 866
Ημηρομηνία: 01/8/2012

Προς: Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, Δ.Σ
Κοινοποίηση: Δ/ντή Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας
5η ΥΠΕ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας
Κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο
ΤΟΠΙΚΑ  Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Αιτήματα Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου Ευρυτανίας
Οι Αγροτικοί Ιατροί Ευρυτανίας αναφέρουμε τα εξής προβλήματα:
1)Την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων των εφημεριών των μηνών Απριλίου, Μαίου, Ιουνίου και Ιουλίου 2012.
2)Την ανακοίνωση παράνομης αναδρομικής μείωσης των δεδουλευμένων των εφημερίων των ανωτέρω μηνών.
3)Την πρόταση της Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την περικοπή του αριθμού των εφημεριών εκλεκτικά στους αγροτικούς ιατρούς, λόγω περικοπής του κονδυλίου εφημεριών του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.
4)Τη μη καταβολή της αμοιβής διακομιδών που έχουν διενεργηθεί.
5)Την παράνομη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Δυτικής Φραγκίστας λόγω απουσίας νοσηλευτικού προσωπικού, απουσίας ειδικευμένου Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου στις εφημερίες τουλάχιστον 10 ημέρες το μήνα και απουσίας νυχτερινού φύλακα τις μισές μέρες του μήνα.
6)Τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Φραγκίστας (συνθήκες υγιεινής και απουσία της προβλεπόμενης σίτισης)
Σημειώνουμε ότι οι αγροτικοί ιατροί υπάγονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο από τον Ιανουάριο του 2012 έχοντας υποστεί μείωση του μισθού τους κατά 21% και της αμοιβής των εφημεριών τους κατά 26%. Βάση των προαναφερθέντων καταγγέλουμε την μη ισότιμη μεταχείριση των αγροτικών ιατρών σε σχέση με το λοιπό ιατρικό προσωπικό (βλ. σημείο 3) και αιτούμαστε την ισότιμη αντιμετώπισή τους.
Αιτούμαστε:
1)την παραχώρηση επίσημου εγγράφου του Υπουργείου Υγείας που να αποδεικνύει τη νομιμότητα της προτεινόμενης επιπρόσθετης περικοπής του ποσού των εφημεριών αγροτικών ιατρών.
2)Την παραχώρηση εγγράφου από τη μισθοδοσία που να περιγράφει λεπτομερώς την κατανομή της αμοιβής των εφημεριών στο σύνολο των ιατρών του νοσοκομείου.
3)Την παραχώρηση της επιστήμης έγγραφης αναλυτικής ενημέρωσης των μειωμένων δεδουλευμένων εφημεριών στο σύνολο των μηνών Απριλίου-Μαίου.
4)Την καταβολή της οφειλομένης αμοιβής των διακομιδών.
5)Την άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και υγιεινής στο Κέντρο Υγείας.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Ζαρκάδα Ιωάννα
Πραπα Δήμητρα
Σταμάτη Ιωάννα
Μπελεβώνης Γεώργιος
Χαραλαμπίδης Νικόλαος
Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
Σαμαρτζίδου Ελιζα
Μιχελινάκης Νικόλαος
Κούκουρα Ελένη
Μπαχλαβά Ευαγγελία
Ντατσιος Παναγιώτης
Βακής Γεώργιος