Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Ερώτηση Βουλυτών του ΣΥΡΙΖΑ για την Αναπτυξιακή Διαχειριστική Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ)

Προς τον Υπουργό  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα : οικονομική  λειτουργία στην Αναπτυξιακή Διαχειριστική Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ)
Το τελευταίο χρόνο, και με ένταση το πρόσφατο διάστημα, δημοσιεύματα του τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  αναφέρονται σε θέματα που αφορούν  την Διοίκηση του Φορέα  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΑΝΔΙΑ) -  μέλος του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) και συμβαλλόμενη εταιρεία  με το Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - και  την διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που αφορούν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις .
Πιο συγκεκριμένα καταγγέλλεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής προΐσταται με την ιδιότητα του Δ/ντος Συμβούλου Περιφερειακός Σύμβουλος, ο οποίος «τυγχάνει» υπάλληλος αορίστου χρόνου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς ,  Γενικός Δ/ντής της ΑΝΔΙΑ και ταυτόχρονα υπεύθυνος έργου στα προγράμματα που ανέλαβε η ΑΝΔΙΑ από το ΥΠΑΝ. Μάλιστα είναι ο ίδιος που ανέθεσε στον εαυτό του σύμβαση , την οποία υπέγραψε ως Δ/νων Σύμβουλος του φορέα ΑΝΔΙΑ  με τον εαυτό του ως αντισυμβαλλόμενο , ύψους 29.500€ ετησίως που θα ανανεώνεται ετησίως στο ίδιο ποσό μέχρι το 2015, την περίοδο δηλαδή  που θα είναι εργαζόμενος στην ΠΕΔ.
Το θέμα  ήταν γνωστό εδώ και καιρό και ετέθη με ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο (23/7/2012), στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας που είναι μέτοχος της ΑΝΔΙΑ (17/7/2012) και  στην Τακτική Συνέλευση της ΑΝΔΙΑ (18/7/20012) και αφορούσε αφενός  την νομιμότητα των πράξεων (υπογραφή συμβάσεων, κάλυψη θέσεων Δ/ντού) και αφετέρου την πολιτική-ηθική διάσταση του θέματος (ύψος αμοιβών και πολυθεσία ενός περιφερειακού συμβούλου κ.λ.π.)  
Επειδή για όλα αυτά μέχρι στιγμής παρά τις δημόσιες καταγγελίες σε συλλογικά όργανα της Περιφέρειας δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΔΙΑ,
                                                ερωτάται ο κ. Υπουργός
 Α)   Αν γνωρίζει τις εν λόγω καταγγελίες για τον υπαγόμενο  στην  αρμοδιότητά του φορέα , που υπάρχει και λειτουργεί αποκλειστικά με κονδύλια και Προγράμματα του Υπουργείου του δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ; 
Β) Πως δικαιολογεί , μεσούσης της κρίσης, της ανεργίας και των περικοπών σε δημόσιους λειτουργούς (περικοπές μισθών  κ.λ.π.)  όργανα και πρόσωπα φορέων της αρμοδιότητάς του να στοιχίζουν στο ελληνικό δημόσιο τέτοιο μηνιαίο  κόστος και μάλιστα να πληρώνει δαπάνες για εν  γένει υπηρεσίες προσώπων που πληρώνονται και από άλλη πηγή κρατικής χρηματοδότησης;
Γ) Αν τηρούνται στους ενδιάμεσους φορείς του Υπουργείου του, οι νόμιμες διαδικασίες, οι αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διαχείρισης, και οι κανόνες ανταγωνισμού στην διαχείριση των δημόσιων χρημάτων και του ΕΣΠΑ ;
Δ) Πως νομιμοποιεί και αποδέχεται το Υπουργείο του συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και το αντίστροφο ( π.χ. σύμβαση Γεν. Δ/ντή και Υπεύθυνου έργου στην ΑΝΔΙΑ ).
 Ε) Αν οι υπηρεσίες του υπευθύνου έργου των ενδιάμεσων φορέων μπορούν να παρέχονται από πρόσωπα που ταυτόχρονα και την ίδια χρονική στιγμή εργάζονται σε άλλο Δημόσιο  φορέα ; Είναι δυνατόν ο συμβαλλόμενος και ο αντισυμβαλλόμενος σε ένα φορέα που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο ;και
ΣT) Αν μπορεί η  ΑΝΔΙΑ κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά τις καταγγελίες που αφορούν την Διοίκησή της, να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της, και μάλιστα να διασφαλίσει την επιδιωκόμενη επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και χορήγηση των επιχορηγήσεων στις ΜΜΕ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Βαγγέλης Αποστόλου  - Βουλευτής Εύβοιας
Βασίλης Κυριακάκης – Βουλευτής Φθιώτιδας
Γιάννης Σταθάς – Βουλευτής Βοιωτίας