Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Απερρίφθη από την Γερακούδη η ένσταση Μπαμπαλή για την Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων

Απορρίφθηκε από την ΓΓ της Αποκεντρωμένης διοίκησης κα Γερακούδη (ΦΩΤΟ) η από αρχές Αυγούστου ένσταση του δημοτικού συμβούλου και επικεφαλή της αντιπολίτευσης του δήμου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή σχετικά με την αριθµ 12-81/20-07-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων
Νομού Ευρυτανίας, µε θέμα: «Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων για οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ».
Οι λόγοι της απόρριψης είναι ότι τα στοιχεία που συνοδεύουν την κρινόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αιτήσεις των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων κρίνονται επαρκή, ενώ το αναγραφόμενο ποσό ευρίσκεται εντός του προβλεπόμενου ορίου του 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου