Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΧΘΕΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συνεδρίασε χθες, Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, στη Λαμία η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη εκ των οποίων το ένα, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ποταμιάς» του Δήμου Καρπενησίου, αφορά την Π.Ε. Ευρυτανίας.
Όλα τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ  1ο :   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 27/08/2012.
ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και συμπληρωματικών στοιχείων για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» που λειτουργεί στο Μικρό Βαθύ Δήμου Αυλίδας, Ν. Ευβοίας.  Εισηγητής : Η Γενική Διευθύντρια  Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα. Ευγενία Οικονόμου.
ΘΕΜΑ 3ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της βιομηχανίας «ΟΝΕ PHARMA Α.Ε.» (πρώην ΦΑΡΜΑΝΕΛ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.) στο 60ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας Δήμου Τανάγρας Ν .Βοιωτίας. Εισηγητής : Η Γενική Διευθύντρια  Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα. Ευγενία Οικονόμου.
ΘΕΜΑ 4ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση ΑΕΠΟ υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση «Νήσος Γάιδαρος,» Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, λόγω εκσυγχρονισμού της με την κατασκευή υποστηρικτικής μονάδας χερσαίων εγκαταστάσεων (αποθήκη 300 τ.μ. πλυντηρίου διχτύων και αποτεφρωτήρα) στη θέση ΄΄Μαλκάδα΄΄ Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΖΕΡΒΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Φθιώτιδας κ. Κων/νος Τσακωνίτης.
ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου : «Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων (οδού πρόσβασης), στη θέση «Βαρτός» Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εγγειοβελτιωτικά – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ποταμιάς» του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος Κάστρο  – Τραγάνα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο Ν. Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων στους οικισμούς Πλάκα Δήλεσι & Δήλεσι και επέκταση ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων» στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Βελτίωση οδού Ερατεινής – Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου » στο Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης γεώτρησης για αξιοποίηση και άδειας χρήσης νερού Ντελή Ελευθερίας στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» στο Ν. Μοναστήρι του Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιστολιθικών πλακών του Ιωάννη Μπούσουλα στη θέση «ΒΑΛΤΑ» (Εμβαδού 14,43 στρ.), της ΔΕ Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,99 MW της εταιρείας «SOLEIL ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Μ.Ε.Π.Ε.» στη θέση ΄΄ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ΄΄ Δ.Κ. Θίσβης του Δήμου Θήβας Ν. Βοιωτίας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6,83 MW  της εταιρείας « SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.» στη θέση «ΠΟΥΡΝΙΑ» Δ.Ε. Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας  Ν. Φθιώτιδας. Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,688 MW  της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.» στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ» του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19 MW  της εταιρείας «SPES SOLARIS – SOLAR CONSEPT A.E.» στη θέση « ΘΥΜΑΡΟΣ » του Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.