Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την εύρυθμη, νόμιμη, αποδοτική και πραγματικά αναπτυξιακή λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών στη Στερεά Ελλάδα, εκ των οποίων και για την ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε., κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλου Βαγγέλης – Εύβοιας, Κυριακάκης Βασίλης –Φθιώτιδας και Σταθάς Ιωάννης –Βοιωτίας.
Πιο συγκεκριμένα οι 3 προαναφερθέντες Βουλευτές που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για πολλά ευρυτανικά ζητήματα, ερωτούν τον κ. Στυλιανίδη Γιατί δεν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 194 του ν.  3852/2010 για τις επιχειρήσεις «Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ», «Βοιωτική (ΒΕΑΠΑΕ) ΑΕ» «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ» της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και αν έχει γίνει έλεγχος νομιμότητας της λειτουργίας των αναφερομένων Αναπτυξιακών Εταιρειών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθότι όπως γνωρίζουμε η ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, είναι μια από τις πιο ζημιογόνες αναπτυξιακές εταιρείες και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το τι πρόκειται να γίνει με αυτή, με δεδομένο ότι τα χρέη και οι μέχρι τώρα οφειλές της σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ξεπερνούν τα 4.700.000,00 ευρώ!!!
Η σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών έχει ως εξής:
Προς τον  Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: «Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο Εσωτερικών για την εύρυθμη, νόμιμη, αποδοτική και πραγματικά αναπτυξιακή λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών στη Στερεά Ελλάδα»
Στη συνεδρίαση  της 23/8/2012 του  Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  ετέθησαν θέματα νομιμότητας των Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων, «Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στ. Ελλάδας-Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ), Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ (ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΕ), Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ (ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΕ), Αναπτυξιακή Φωκίδας (ΦΩΚΙΚΗ ΑΑΕ), Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΒΕΑΠΑΕ-ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕ), και ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ, στις οποίες κύριος μέτοχος είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ετέθη επίσης  θέμα και για στέλεχος-τριπλοθεσίτη της ΑΝΔΙΑ, (μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων-Δντής ΤΕΔΚ Βοιωτίας, Δ/νων Σύμβουλος στην εταιρεία  ΑΝΔΙΑ και Yυπεύθυνος έργου σε Πρόγραμμα του ΥΠΑΝ) για το οποίο σας έχουμε υποβάλλει και σχετική ερώτηση.
Πρόσφατα δε  έγινε και  προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ ύψους 450.000€.
Επειδή
Α) Ως Βουλευτές της Περιφέρειας δεχόμαστε καταγγελίες, για παρανομίες στην λειτουργία τους και ενδεχόμενες παραλείψεις των αιρετών και των δημοσίων ελεγκτικών αρχών.
Β) οι Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ, η ΒΟΙΩΤΙΚΗ (ΒΕΑΠΑΕ) ΑΕ (με κύριο μέτοχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και προέδρους αυτών αιρετούς μέλη του ΠΣ), δεν  έκαναν – ως όφειλαν - προσαρμογή του καταστατικού τους σύμφωνα με τον νόμο Ν.3463/06, οι προθεσμίες και παρατάσεις προσαρμογής έχουν εκπνεύσει ήδη από το 2010, και συνεχίζουν να συνάπτουν συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο
Γ) οι Ανώνυμες Εταιρείες της Περ. Αυτοδιοίκησης Στ. Ελλάδας, «Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ», «Βοιωτική (ΒΕΑΠΑΕ) ΑΕ» (εταιρεία ΟΤΑ ανενεργή), έχουν (3) τρεις ζημιογόνες χρήσεις στον Ισολογισμό τους και σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να έχουν κλείσει, ενώ η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ» είναι ανενεργή εδώ και 10 χρόνια, έχει 5 (;) ζημιογόνες χρήσεις και δεν δημοσιεύει Ισολογισμό από το 2006 και
Δ) οι εταιρείες αυτές διαμορφώνουν στην κοινή γνώμη την εικόνα μηχανισμών ανομίας, διαφθοράς και διαπλοκής, πλήττοντας τον θεσμό της  Αυτοδιοίκησης,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ελέγχει το Υπουργείο του την νομιμότητα λειτουργίας των ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ, η ΒΟΙΩΤΙΚΗ (ΒΕΑΠΑΕ) ΑΕ ; Πως προχωρούν στην σύναψη συμβάσεων έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Εταιρείες που έπρεπε να βρίσκονται σε εκκαθάριση ; Αρκείται το Δημόσιο στην κατά δήλωση τους νομιμότητα της λειτουργία τους ;  
2. Γιατί δεν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 194 του ν.  3852/2010 για τις επιχειρήσεις «Αναπτυξιακή ΦΩΚΙΚΗ ΑΕ», «Βοιωτική (ΒΕΑΠΑΕ) ΑΕ» «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΕ» της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης; Δεν συνιστά παράβαση καθήκοντος για τους αιρετούς που δεν εφαρμόζουν τον νόμο;
3. Έχει γίνει έλεγχος νομιμότητας της λειτουργίας των αναφερομένων Αναπτυξιακών Εταιρειών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ;  Έχει λάβει γνώση για τις καταγγελίες νομιμότητας λειτουργίας των ΑΝΕΤ η ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Γερακούδη ; Έχει ελέγξει την τήρηση του ν. 3463/06, και του ν. 3852/2010 στις αναφερόμενες περιπτώσεις και τι μέτρα έχει λάβει για περιπτώσεις μη τήρησης αυτών ; Ο περιφερειάρχης κ. Κ. Περγαντάς και οι αιρετοί-Πρόεδροι των αναφερομένων εταιρειών, έχουν τηρήσει την νομιμότητα και τα όσα προβλέπει ο νόμος περί εκκαθάρισης-λύσης των εταιρειών αυτών ;
4. Εάν οι αναφερόμενες αναπτυξιακές και οι αιρετοί-νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, παραβλέπουν την νομοθεσία χωρίς κυρώσεις, πώς τηρείται από το Ελληνικό Δημόσιο η αρχή της ισονομίας στην αντιμετώπιση των Αναπτυξιακών Εταιρειών έναντι άλλων φορέων, και πως νομιμοποιούνται οι εταιρείες αυτές να συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο με συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ;
5.Συνιστά προνομιακή μεταχείριση από πλευράς ΥΠΕΣ το γεγονός ότι σε όλες τις παραπάνω  περιπτώσεις  πρόκειται για  σχήματα της Αυτοδιοίκησης και οι εμπλεκόμενοι σε αυτά είναι αιρετοί ; 
6.Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί το Μητρώο Επιχειρήσεων των OTA με κριτήρια και κανόνες, που θα μπορούσε να σταθεί φραγμός σε τέτοια φαινόμενα ανομίας; Πότε προβλέπεται να ενεργοποιηθεί;
7. Πως ελέγχεται ο τριπλοθεσίτης κρατικός υπάλληλος στην αναφερόμενη περίπτωση ; Θα ελέγξει τo ΥΠΕΣ την ΠΕΔ για τους υπαλλήλους που απασχολεί, την εργασία που αποδίδουν, εάν έχουν την έγκρισή της για άλλη  απασχόληση ; και
 8 .Θα αποδώσει ευθύνες το ΥΠΕΣ για να κάνει πράξη τον εξορθολογισμό της Δημόσιας Διοίκησης, για να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα διαφθοράς και σπατάλης του Δημοσίου χρήματος όπως διατείνεται ο Πρωθυπουργός ;

Οι  Ερωτώντες  Βουλευτές
Αποστόλου Βαγγέλης – Εύβοιας
Κυριακάκης Βασίλης –Φθιώτιδας
Σταθάς Ιωάννης –Βοιωτίας