Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα  29 Οκτωβρίου  2012, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Προσωρινή ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Φωκίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Δημητρέλος Ηλίας.

  
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους επιτροπής άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/1995 όπως                                                                   τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φωκίδας κ.Δημητρέλος Ηλίας.   

ΘΕΜΑ  3ο   : Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Βοιωτίας κ.Ρουσέτης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 3ης Τμηματικής Παραλαβής της μελέτης «Μελέτη κατασκευής της οδού Αταλάντης – όρια Ν.Βοιωτίας, από γέφυρα Κηφισού έως ΠΕΟ Λαμίας – Λιβαδειάς και συμπληρωματικές μελέτες από διασταύρωση Ελάτειας έως γέφυρα Κηφισού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ- Σκάλα Αταλάντης».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ  6ο: :  Κήρυξη απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας τμήμα από Χ.Θ. :8+120 έως 11+625,05».
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φθιώτιδας κ.Τσιβελέκη Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση προθεσμίας της μελέτης « Βελτίωση επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο. – Κλήμα – Κάμπο – Επαρχειακή οδό Τείχιο Ποτιδάνεια».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας κ.Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση προθεσμιών Προγραμματικών Συμβάσεων για εκτέλεση έργων στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο « Καταγραφή – αποτύπωση- ταξινόμηση- μελέτη της συλλογής των πρωτότυπων ανθιβόλων του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά».
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ.Γαζή Παναγιώτα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Μπουραντάς Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων μελετών της συλλογικής απόφασης ΣΑΜΠ 056/3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.   

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 356/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις ΚΑΠ έτους 2012 (Φθιώτιδας, Φωκίδας ).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
  
ΘΕΜΑ 15Ο : Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2013, πίνακας εκδοχής Χ.Ε.Π. και του συνοπτικού τριετή Π/Υ 2012-2013-2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 17ο  :Έγκριση 9ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Γ’ Τριμήνου έτους 2012 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.  κ.Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 20ο :   Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» 1ο Υποέργο: “Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ.Λιδωρικίου»  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας  κ.Φωτόπουλος Απόστολος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.