Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

Τι απαντά ο Βασίλης Καραμπάς στις Ερωτήσεις του Χρ. Μπούρα

Απαντήσεις στα Ερωτήματα του Περιφερειακού Συμβούλου Χρήστου Μπούρα, που υποβλήθηκαν αρμοδίω ς στις 26/92012, δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας. Ο κ. Καραμπάς, όσον αφορά το ερώτημα του κ. Μπούρα, που αφορά  την ένταξη δύο οδικών έργων στην Π.Ε. Ευρυτανίας, απαντά ότι “η ένταξη των δύο οδικών έργων έχει αποφασισθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι εγγεγραμμένα στον πίνακα (Α) του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27-09-2012 στο οποίο καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση.

Όπως σας ενημέρωσαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27-09-2012 η δημοπράτηση των δύο αυτών οδικών έργων θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη”.
Όλες οι απαντήσεις του Βασίλη Καραμπά στα Ερωτήματα του Χρήστου Μπούρα έχουν ως εξής:

«Απάντηση σε επίκαιρες ερωτήσεις». ΣΧΕΤ.: Το από 26-9-2012 έγγραφό σας.

Συνέχεια του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Επί του πρώτου ερωτήματος:
Η ένταξη των δύο οδικών έργων έχει αποφασισθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και είναι εγγεγραμμένα στον πίνακα (Α) του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27-09-2012 στο οποίο καταθέσατε την επίκαιρη ερώτηση.
Όπως σας ενημέρωσαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27-09-2012 η δημοπράτηση των δύο αυτών οδικών έργων θα γίνει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
Επί του δεύτερου ερωτήματος:
Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από τους Κ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και για την μη εκτέλεση των έργων συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απάντησε ο κ. Περιφερειάρχης σε ερώτηση άλλου συναδέλφου στην ίδια συνεδρίαση της 27-09-2012.
Ως εκ τούτου, αναζητήστε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά με την πλήρη τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη.
Επί του τρίτου ερωτήματος:
Οι πρόσφατες θεομηνίες έπληξαν με την ίδια ένταση και τους δύο Δήμους του Νομού μας.
Η αντίδραση της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ήταν άμεση στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο με ίδια και με μισθωμένα μηχανήματα με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί καμία δυσαρέσκεια πολιτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας ούτε και από τους αιρετούς.
Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπήρξαν προβλήματα στο δημοτικό, αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο καθώς και στα δίκτυα ύδρευσης ιδιαίτερα του Δήμου Αγράφων.
Για τα προβλήματα αυτά και για το μέγεθός τους είμαστε αναρμόδιοι να σας απαντήσουμε.
Η πληροφόρησή σας για οφειλόμενα ποσά από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της προηγούμενης χρονιάς είναι εσφαλμένη.
Για καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι συχνά και η έντασή τους είναι μεγέθους επαναλαμβανόμενου για τα δεδομένα της Ευρυτανίας δεν κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώνονται οι Βουλευτές καθόσον τόσον εμείς όσο και αυτοί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι χρηματοδοτήσεις μέσω Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών δικαιούνται μόνο οι Δήμοι της χώρας.
Τέλος, όσον αφορά για την ύπαρξη αποθεματικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απάντηση έδωσε ο κ. Περιφερειάρχης στην ίδια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 27-09-2012 και πριν την υποβολή των ερωτημάτων σας. Και αυτή η απάντηση εμπεριέχεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά τα οποία παρακαλώ να αναζητήσετε.