Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Τροποποίηση σύμβασης με το ΚΤΕΛ –Έγκριση γενομένων αλλαγών λόγω ανωτέρας βίας (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστείδης Τασιός)

3.Καθορισμός διαδρομής και Στάσεων Αστικής Συγκοινωνίας (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστείδης Τασιός).
4.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος ).
5. Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
6.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
7.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
8.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
9.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ΤΑΠ 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
10.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών βοσκής 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
11.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2013 (εισηγητήςο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
12.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής συγκοινωνίας έτους 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
13.Εισήγηση  Οικονομικής επιτροπής σχετικά με το μίσθωμα μηχανημάτων. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος )
14.Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαρων αναγκών (Εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αριστείδης Τασιός)
15.Καθορισμός θέσεων υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ..Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16.Επί αιτήσεως Παναγιωτόπουλου –Μπακατσιά ΟΕ(τροποποίηση σύμβασης) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
17.Επί αιτήσεως  κ.Κων/νου Λάππα(τροποποίηση σύμβασης) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο κ..Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
18.Επί αιτήσεως κ.Σκαρμούτσου Ανδρέα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
19.Επί αιτήσεως συλλόγου Δερματιωτών Ευρυτανίας "Η Αγια Παρασκευή"  για παραχώρηση δημοτικού σχολείου Δερματίου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
20.Επί αιτήσεως συλλόγου γυναικών Φουρνάς για παραχώρηση πρώην Δημαρχείου Φουρνάς (θέμα από αναβολή) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
21.Απολογισμοί σχολικών επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
22.Λήψη απόφασης  για  εκμίσθωση δημοτικού ακίνητου στην Τ.Κ. Παυλοπουλου εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
23.Εισήγηση για το πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα βοοειδή)  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
24.Έγκριση αποφάσεων Τ.Σ για αγορά οικογ.τάφων εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
25.Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
26.Καταπάτηση δημοτικής έκτασης εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
27.Έγκριση δαπάνης αμοιβή δικηγόρου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας).
28.Διαγραφή τιμολογίων-αποδειξεων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος ).
29.Έγκριση της αριθμ 52/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΟΠΠΑΔΗΚ(αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού) (εισηγητής ο πρόεδρος του ΟΠΠΑΔΗΚ)
30.Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
31.Οικονομική ενίσχυση παιδιού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
32.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» στην πόλη του Καρπενησίου αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δτ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ»
33.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Δ.Δ Ασπροπύργου αναδόχου κ.Κατσίνα Ιωάννη.
34.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ Βελωτών» αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου.
35.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου Ιστορικής  ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο )Δ.Δ Δομνίστας αναδόχου κ. Αναγνώστου Κων/νου και Σια ΕΕ
36.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη νέα Λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου  αναδόχου κ.Γκορόγια Γεωργίας
37.Έγκριση 1ου Α.Π του έργου «Επισκευέςπλακόστρωτων Δήμου Καρ/σίου» αναδόχου Κ/ΞΙΑ Κεφαλά Χ.-Χαντζόπουλος Ν.
38.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Παλιά Λαϊκή Καρπενησίου» αναδόχου κ. Χουπα Κων/νου
39.Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση στο Τ.Δ Βουτύρου» αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη.