Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Από το Δήμο Καρπενησίου ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Καρπενησίου κλείνοντας και το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας του  κατάφερε να στηρίξει συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δεινή κατάσταση εξαιτίας των πρωτοφανών συνθηκών φτώχιας και οικονομικής δυσπραγίας που μαστίζουν τη χώρα μας και κατά συνέπεια την τοπική μας κοινωνία. Η επιτυχία της δράσης αυτής οφείλεται σε συλλογική προσπάθεια και προσφορά αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη στο συνάνθρωπο.

Συγκεκριμένα, από τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου ωφελούνται 50 δικαιούχοι με τις οικογένειές τους και υποστηρίζονται έκτακτα άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σε συγκεκριμένη στιγμή προβλήματα οικονομικά, υγείας ή κοινωνικά και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι ωφελούμενοι δικαιούνται τις παροχές της δομής αυτής για ένα εξάμηνο. Μετά το πέρας των έξι μηνών οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση προκειμένου να αξιολογηθεί η  κατάσταση στην οποία βρίσκονται στην παρούσα φάση, με βάση  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο και η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα χωριστεί σε δύο εξάμηνα (Ιούνιος – Νοέμβριος και Δεκέμβριος – Μάιος).
Η νέα υποβολή  των αιτήσεων ξεκινάει από την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 οι οποίες θα κατατίθενται στην Επιτροπή Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής (Πρόνοια) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)Αίτηση ενδιαφέροντος
2)Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
3)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4)Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής  υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ
5)Έντυπο Ε9
6)Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.
Εκτός από τα βασικά δικαιολογητικά θα συνεκτιμηθούν και άλλα στοιχεία όπως, η συμμετοχή σε άλλο κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (δεν θα πρέπει να  ξεπερνά τις 3.000 – 4.000 ευρώ ετησίως), η πολυτεκνία, οι μονογονεϊκές οικογένειες, συνθήκες στέγασης, περιουσιακή κατάσταση, ύπαρξη προβλημάτων υγείας.
Προτεραιότητα θα έχουν όσοι από τους αιτούντες δεν συμμετέχουν σε άλλο πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας.