Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΙΣΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συνεδρίασε την περασμένη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ομοφώνως αποφάσισε:
1) Να εκφράσει δια υπομνήματος στην Ιερά Σύνοδο την δυσαρέσκειά του και τον προβληματισμό του για τον Κανονισμό αξιολόγησης των Κληρικών, που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο και την Πολιτεία,
χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η γνώμη του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που εκπροσωπεί το σύνολο του Εφημεριακού Ιερού κλήρου.
2) Να στείλει υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο, δια του οποίου θα εκφράζεται η ανησυχία, αλλά και απορία των μελών του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε, για τις πληροφορίες περί παράνομου πλουτισμού κληρικών και που σε ημέρες δύσκολες για την πατρίδα μας σκανδαλίζει τους πάντες, και θα ζητά την άμεση και ταχύτατη αντιμετώπιση του θέματος υπό της Ιεράς Συνόδου.
3) Να διερευνηθεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση των περιοδικών «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» και «ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ» με τη μισθοδοσία των κληρικών και αναλόγως να προβεί σε συγκεκριμένα υπομνήματα για τον τρόπο αποστολής των ως άνω περιοδικών προς τους εφημερίους.
4) Οσάκις σε τηλεοπτικές εκπομπές γίνεται αναφορά σε πρόσωπα του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε. από διαφόρους παράγοντες κληρικούς και λαϊκούς, οι τηλεοπτικοί σταθμοί να ζητούν και τη θέση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε., όπως άλλωστε προβλέπει η δημοσιογραφική δεοντολογία.
Και στην πολύ σημαντική αυτή συνεδρίαση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, τον ιερό κλήρο της Μητροπόλεώς μας, εκπροσώπησε ο π. Ευάγγελος Φεγγούλης μέλος του Δ.Σ. του ΙΣΚΕ, ο οποίος συνυπέγραψε τα ανωτέρω και εισηγήθηκε μετά του Προέδρου π. Γεωργίου Σελλή, όπως στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΙΣΚΕ, τιμηθεί ως επίτιμο μέλος του Ιερού Συνδέσμου, ο σεπτός Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαος.
Στην συνέχεια σας παραθέτουμε το Υπόμνημα περί πλουτισμού κληρικών που εστάλη στην Ιερά Σύνοδο καθώς και την εγκύκλιο 2206 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που ομιλεί για την επίσημη αναγνώριση του Ι.Σ.Κ.Ε., επειδή ακόμα και σήμερα ορισμένοι δεν αποδέχονται αυτόν ή αμφισβητούν τη θέση του μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος.

ΙΕΡΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                                    
Σοφοκλέους  4  Τ.Κ.  105 59     ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 3248877
http://www.iersynklellados.blogspot.gr/

Εν Αθήναις τη 3η Νοεμβρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ
Μακαριώτατε Άγιε Πρόεδρε
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Αρχιερείς

Σαν κεραυνός εν αιθρία έφθασε η είδηση, περί πλουτισμού Αρχιερέων, αλλά και πρεσβυτέρου από τα  έντυπα αλλά και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημερώσεως.
Σε μια εποχή που η πατρίδα μας πλήττεται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσεως βρεθήκαμε ξαφνικά απολογούμενοι για κάτι το οποίο μπορεί να εφημολογείτο αλλά δεν πιστεύαμε πως θα είναι αλήθεια. Από την μια ο εφημεριακός Κλήρος να αγωνίζεται προσφέροντας αίμα και ψυχή στους υπό των περιστάσεων ενδεείς αδελφούς μας και από την άλλη Κληρικοί καταπατώντας κάθε είδους ηθική να πλουτίζουν μιμούμενοι τον άφρονα πλούσιο της παραβολής.
Το Δ.Σ. του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος στην συνεδρία της 28ης Νοεμβρίου τρέχοντος έτους απεφάσισε όπως απευθυνθεί προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ζητήσει όπως:
1)Ερευνήσει και παρέχει διευκρινήσεις περί του ανωτέρω θέματος που αφορά πλουτισμό  Κληρικών παντός βαθμού με σκοπό να απαλειφθούν οι υπόνοιες που αιωρούνται για το σύνολο των Κληρικών της Πατρίδος μας.
2)Εάν παρ` ελπίδα διαπιστωθεί κάτι τέτοιο πέραν των άλλων συνεπειών να δεσμευτεί το πλεονάζον περίσσευμα από τον αθέμιτο πλουτισμό και διανεμηθεί εις το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας

Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την έκπληξη τους διά την απόφαση της Δ.Ι.Σ να αποκαταστήσει στο Αρχιερατικό αξίωμα τον μοναχό Παντελεήμονα Μπεζενίτη. Η απόφαση αυτή ξενίζει ακόμα περισσότερο  για τον χρόνο λήψεως της καθ` ην στιγμήν οικονομικά σκάνδαλα έρχονται να ταλανίσουν την Εκκλησία της Ελλάδος.
Αγιε Πρόεδρε. Άγιοι Συνοδικοί.
Από την ημέρα εκλογής μας εις το Δ.Σ. αποδείξαμε τη καλή μας θέληση για συνεργασία με την Δ.Ι.Σ. κάτι το οποίο θεωρούμε  εκ των ουκ ανευ.
Εις ουδένα των εγγράφων εκ των οποίων έχουμε αποστείλει προς Υμάς έχουμε λάβει απάντηση.
Γνωρίζουμε ότι παλαιότερα υπήρχε απαξίωση προς το θεσμικό όργανο που εκφράζει τους Εφημερίους της Πατρίδος μας.
Εάν το ίδιο συμβαίνει και σήμερα σας ενημερώνουμε για κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε ότι τα σκάνδαλα που αναφέρονται πιο πάνω δεν αφορούν την συντριπτική πλειοψηφία του Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πρωτ. 4659
Ἀθήνησι τῇ 14ῃ Νοεμβρίου 1978
Διεκπ. 2193

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2206

Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Θέμα: «Σχηματισμός ἀρχείου Ἱ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ»

Διά τοῦ ἄρθρου 63 τοῦ Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ὡς γνωστόν, ὁ Ἱερός Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος ἒλαβεν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν καί ὑπόστασιν ἐντός τῶν κόλπων τῆς Εκκλησίας. Ἐπειδή ὅμως, παρά ταῦτα, οὐδέν στοιχεῖον ὑφισταται παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἀφορῶν εἰς τήν ζωήν καί τό ἒργον τοῦ ἐν λογῳ Ἱ. Συνδέσμου, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισεν κατά τήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 26-9-1978 ὅπως σχηματίσῃ οἰκεῖον Φάκελλον ἐν τῷ Αρχειω Αὐτῆς, ὅστις θά περιλάβη πᾶν ὅ,τι ἀφορα εἰς τόν Ἱερόν Σύνδεσμον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ μέχρι σήμερον, διευκολυνομένου οὔτω τοῦ ἒργου τῆς ἐνημερώσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, ἐντός τῶν κόλπων τῆς ὁποῖας ἀνήκει ὀργανικῶς καί ὁ ἐν λόγῳ Ἱερός Συνδεσμος.

Ὅθεν, ἐξ ἀποφάσεως Συνοδικῆς παρακαλοῦμεν ὅπως ὑποβάλητε ἡμῖν πᾶν στοιχεῖον ἀναφερόμενον εἰς τήν δραστηριότητα τοῦ Ἱεροῦ Συνδεσμου ἐν τῇ Θεοσώστῳ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν οἶον: Πίνακα τῶν ἐγγεγραμμένων μελῶν, ὀνομαστικόν κατάλογον τῶν παρά τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν ἐκπροσώπων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου, συνοπτικήν ἒκθεσιν πεπραγμένων τῶν ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ ὑμῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἱ. Συνδέσμου καί γενικῶς, πᾶν ὅ,τι θετικῶς θά ἠδύνατο νά συμβάλη εἰς τήν πλήρη καί συστηματικήν ἐνημέρωσιν τοῦ παρ’ Ἡμῖν σχηματισθησομένου φακέλλου ἐν τῷ Ἀρχειῳ διά νά δύναται ἡ Ἱερά Σύνοδος νά ἒχη πάντοτε μίαν εὐσύνοπτον καί ἀντικειμενικήν εἰκόνα τῆς δραστηριότητος τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου, ὅστις, παρ’ ὅλην τήν νομικήν αὐτοῦ κατοχύρωσιν ἐν τῷ Καταστατικῷ Χάρτη τῆς Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁφείλει ὡς Σῶμα νά κινῆται καί νά δρᾶ πάντοτε ἐντός τῶν πλαισίων τῆς κανονικῆς καί πνευματικῆς ἐκ τῆς Ἱ. Συνόδου ἐξαρτήσεως αὐτοῦ.

Ὁ Ἀθηνῶν Σεραφείμ, Προεδρος
Ὁ Κερκύρας καί Παξῶν Πολύκαρπος
Ὁ Ὕδρας -Σπετσῶν
καί Αἰγίνης Ἰερόθεος
Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Νικηφόρος
Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφείμ
Ὁ Ἠλείας Ἀθανάσιος
Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
Θεόφιλος
Ὁ Φιλίππων-Νεαπόλεως
καί Θάσου Προκόπιος
Ὁ Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
Προκόπιος
Ὁ Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
Διονύσιος
Ὁ Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Σπυρίδων
Ὁ Μαρωνείας Δαμασκηνός
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ανθιμος.


Το άρθρο 63 του Ν. 590/1977 (Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος) αναφέρει:

Ἄρθρον 63.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ ΤΑΚΕ συγκροτεῖται ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ἐξ ἑπτὰ μελῶν ὡς κάτωθι:

α. Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ὡς Προέδρου, ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ πρώτου τῇ τάξει Ἀρχιερέως ἐκ τῶν μελῶν τῆς Δ.Ι.Σ.

β. Ἑνὸς συνοδικοῦ Ἀρχιερέως, ὁριζομένου μετὰ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ.

γ. Τεσσάρων τακτικῶν ἐφημερίων ὁριζομένων μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν αὐτῶν ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος, καὶ

δ. Ἑνὸς λαϊκοῦ, πτυχιούχου ἀνωτάτης σχολῆς οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν ὁριζομένου ὡσαύτως μετὰ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ Ἱεροῦ Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.

Ἡ περὶ συγκροτήσεως τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου πρᾶξις ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Δ.Ι.Σ. εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης συνοδικῆς περιόδου καὶ ἡ θητεία αὐτοῦ εἶναι διετής, πλὴν τοῦ συνοδικοῦ Ἀρχιερέως τοῦ ὁποίου ἡ θητεία εἶναι ἐνιαύσιος.