Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Λειτουργικά κενά στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρυτανία

Διανύουμε το μήνα Δεκέμβριο, έχουμε καλύψει περισσότερο από το 1/3 του διδακτικού έτους και στο Νομό μας τα λειτουργικά κενά σε εκπαιδευτικούς Δασκάλους, Νηπιαγωγούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής αλλά και Β΄ ξένης γλώσσας, δεν έχουν ακόμα καλυφθεί, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και άνισες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές τους.

Αντί να καλύψει τα κενά με εκπαιδευτικό προσωπικό το Υπουργείο Παιδείας ασχολείται με εγκυκλίους όπου η μία αναιρεί την άλλη, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας δημιουργώντας μαθητές δύο ταχυτήτων.
Μεγάλη και δικαιολογημένη είναι η αγανάκτηση των γονέων, που τα παιδιά τους επέλεξαν τα Γερμανικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.
Η έλλειψη εκπαιδευτικού για τη Β΄ ξένη γλώσσα δυσκολεύει τους Διευθυντές των σχολείων στην κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος.
Καλούμε τους συναδέλφους των σχολείων όπου υπάρχουν ακόμα κενά να τηρούν το πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων της ΔΟΕ και να το αναπροσαρμόζουν σύμφωνα με τη νομοθεσία, χωρίς να επιβαρύνουν το ωράριό τους.
Καταγγέλλουμε το Υπουργείο που με την πολιτική του έχει αφήσει τα σχολεία στο Νομό μας, αλλά και σε όλη τη χώρα, χωρίς εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα τρεις μήνες τώρα να μη διδάσκεται η Β’  ξένη  γλώσσα.
Απαιτούμε το διορισμό εκπαιδευτικών κι όχι τις υποχρεωτικές μετακινήσεις των υπαρχόντων, καθιστώντας τους «εκπαιδευτικούς λάστιχο» και αποδυναμώνοντας τη λειτουργία σχολείων με σκοπό τη μεσοβέζικη κάλυψη άλλων.
Το Υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας οφείλουν να ικανοποιήσουν άμεσα τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό του νομού μας.