Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση Κοντογεώργου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολικά κτίρια

Ο βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος συνυπογράφει μαζί με άλλους 24 βουλευτές, ερώτηση που κατέθεσαν στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, με θέμα την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σχολικών και άλλων δημοτικών κτιρίων.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2768/10-10-2012 έγγραφο, αναφέρεται ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σχολικών ή άλλων δημοτικών κτιρίων που πληρούν τις προδιαγραφές, θα επιτρέψει στους δήμους της χώρας να εξοικονομούν αρκετά χρήματα. Όμως, με τις περικοπές κονδυλίων λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής, οι Δήμοι της χώρας δεν είναι σε θέση να καλύψουν οικονομικά, αυτή την κερδοφόρα επένδυση.
Οι 25 βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο κ. Κοντογεώργος, πρότειναν κάποια από το ΕΣΠΑ ή άλλο πρόγραμμα να δοθούν για την υλοποίηση αυτών των επενδυτικών έργων και κατέθεσαν στον Υπουργό τα εξής ερωτήματα.
1.Υπάρχει πρόβλεψη να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολικών κτιρίων;
2.Θα υπάρξουν προγράμματα χρηματοδότησης για αυτές τις επενδύσεις;
Ο κ. Στυλιανίδης, αφού ενημερώθηκε σχετικώς, απέστειλε το αίτημα των βουλευτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι και το αρμόδιο, και με το υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/φ38/3151/οι.22848-19/11/2012 έγγραφο, έδωσαν την εξής απάντηση:
«…Πιο συγκεκριμένα στην παρ. 4 του άρθρου 1 της απόφασης με θέμα: «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β’ 1079/04.06.2009), όπως έχει αντικατασταθεί με την  παραγρ. 2 του άρθρου 1 της πρόσφατης απόφασης με αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/2302/16934 (Β’ 2317 /10.08.2012) «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», προβλέπεται ρητά η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις σχολικές μονάδες με τον περιορισμό της εγκατάστασης τόσων φωτοβολταϊκών συστημάτων, όσος είναι ο αριθμός των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που υφίστανται στις σχολικές μονάδες του οικείου Δήμου κατά τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης. Επομένως με τις ανωτέρω πρόσφατες ρυθμίσεις, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες σχολικές μονάδες ενός δήμου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα σε σχέση με το παρελθόν.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος υφίστανται σημαντικά ευνοϊκότερο καθεστώς αποζημιώσεων της παραγόμενης ενέργειας, ενώ παράλληλα δεν προβλέπεται καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (έναρξη επιτηδεύματος, φορολόγηση εισοδήματος), σε αντίθεση με ότι ισχύει για τις λοιπές εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό προϋπόθεση και όρος ένταξης φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού – Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (π.χ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης».