Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 27  Μαρτίου 2013 και ώρα 19.00μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δύο ώρες νωρίτερα το Δ.Σ. θα συνεδριάσει για την Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού Δήμου οικ.έτους 2011  (εισήγηση από την οικονομική  επιτροπή και τον ορκωτό ελεγκτή κ.Βαρθαλίτη Γεώργιο)
 (Πριν την συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση  αποτελεσμάτων ελέγχου της πρώην ΔΕΥΑΚ από τους ορκωτούς ελεγκτές)

1.Κίνητρα επιχειρηματικότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
2.Αποδοχή της απόφασης οριστικής ένταξης επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER και υπογραφή σύμβασης» (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
3.Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
4.Προγραμματισμός προσλήψεων 2013 με σύμβαση μίσθωσης έργου(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
5.Ψήφισμα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
6.Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
7.Γνωμοδότηση περί αλλαγής οικισμού Γοριανάδων σε τοπική Κοινότητα(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
9.Απένταξη του έργου «Σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
10.Υλοποίηση σεμιναρίου «Πρώτες βοήθειες» από τον Ερυθρό Σταυρό. (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
11.Αλλαγή τίτλου από από το τεχνικό πρόγραμμα  και τον Προϋπολογισμό της μελέτης  με ΚΑ.30-7413.031 και τίτλο «Μελέτη εκκλησιαστικού Μουσείου Φουρνάς» ποσού  6000,00€ (ΣΑΤΑ 11)σε «Μελέτη κειμηλιαρχείου- μουσείου Φουρνάς» ποσού 6.000,00€(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
12.Επιχορηγήσεις συλλόγων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
13.Επιχορήγηση Ενιαίων σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
14.Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ.388/2012 απόφασης για τέλη ύδρευσης  αποχέτευσης κλπ έτους 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
15.Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ.389/2012 απόφασης για τέλη νεκροταφείου Τ.Κ έτους 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
16.Έγκριση της αριθμ.  10 /2013 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
17. Έγκριση της αριθμ.17//2013 απόφασης του Δ.Σ του ΟΠΠΑΔΗΚ αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
18.Έγκριση προμηθειών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
19.Έγκριση υπηρεσιών -εργασιών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
20.Έγκριση της 3/2013 απόφασης του  Ν.Π Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων (αφορά οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
21.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
22.Μετατόπιση περιπτέρου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
23.Συμπλήρωση της αριθμ.20/2013 απόφασης του Δ.Σ (αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
24. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΚΔΑΠ(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
25. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Σαρκίνης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
26. Επί αιτήσεως δημοτών για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
27. Έγκριση αποφάσεων Τ.Σ για αγορά οικογενειακών τάφων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
28. Περί εξέτασης αίτησης του κ. Λαμπρόπουλου Κων/νου του Κλήμη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
29. Διαγραφή οφειλών (άρθρο 174 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
30. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αγίου Χαραλάμπους με απευθείας ανάθεση λόγω άγονης δημοπρασίας(άρθρο 192 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
31. Λήψη απόφασης  για κατάρτιση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας από την ΟΕ (εισηγητής ο κ.Ευάγγελος Καρφής)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ Βελωτών (αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου)
33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Δ.Δ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Κατσίνα Ιωάννη
34. Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο Εμπορικό Κέντρο» αναδόχου ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε
35. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου ΤΔ Καστανέας) αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
36. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής  ύδρευσης ΤΚ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
37. Εγκριση ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας ΤΚ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρεύσεων Αγίας Βλαχέρνας» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου από οικία Καώνη προς οικία Παπανικολάου  στο Τ.Δ Αγίου Ανδρέα αναδόχου κ.Χαράλαμπου Διώτη.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση εσωτερικής οδοποίας Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου.
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Παναγιωτόπουλου Αθανασίου.
42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού» αναδόχου κ. Νικολάου Φακίτσα.
κλίμα έντονης λατρευτικής κατάνυξης και συγκίνησης τελέσθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας 24 Μαρτίου 2013, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Νικολάου Ριζογιάννη στον ιερό Ναό της Κοιμ. Θεοτόκου στην Επισκοπή. Πλήθος κόσμου γέμισε την εκκλησία μεταξύ αυτών και πολλοί συντοπίτες του π. Νικολάου από το Χαλκιόπουλο Αιτ/νιας οι οποίοι έσπευσαν να τιμήσουν τον αγαπητό συγχωριανό τους.
Στην χειροτονία και την ευχαριστιακή σύναξη περιέβαλαν τον Σεβασμιώτατο, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Αγραίων, ο Πνευματικός του νεοχειροτονηθέντα, π. Παναγιώτης Γρέντζελος, ο θείος του π. Κ. Ριζογιάννης και άλλοι κληρικοί. Το παρών έδωσαν η Αντιδήμαρχος Αγράφων Β. Φεγγούλη, ο πρώην Δήμαρχος Ινάχου κ. Τορονίδη καθώς και ο Υπ/ντης της Αστυνομικής Δ/νσης Ευρυτανίας κ. Γιάννης Κατσαρός.
Ο Μητροπολίτης Καρπενησίου στο κήρυγμά του, αναφέρθηκε στην μεγάλη εορτή της Αναστύλωσης των Ιερών Εικόνων  κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον συνδυασμό Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας, απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον κάθε Χριστιανό και απευθυνόμενος στον νέο Πρεσβύτερο του ευχήθηκε να συνεχίσει τα νέα του καθήκοντα, με ταπείνωση, σεμνότητα, ιεροπρέπεια, υπακοή, υπενθυμίζοντάς του ότι οι δεσμεύσεις του νέου Πρεσβυτέρου στο πρόσωπο του Σεπτού Ποιμενάρχη μας, θα υλοποιηθούν στην πράξη.
Ο π. Νικόλαος Ριζογιάννης, θα τοποθετηθεί εφημέριος στην Ενορία της Κοιμήσεως Θεοτόκου Επισκοπής και θα εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών των χωριών, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι και όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθεί απόσπασμα από την ομιλία του νέου Πρεσβυτέρου της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου.
Έχοντας  βαθειά  μέσα μου  την  επίγνωση  του  ύψους,  της τιμής,  του  φόβου  αλλὰ  και  του  μεγέθους  της  ευθύνης, προσέρχομαι σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, στον  ιερὸ Ναὸ  της Παναγίας της Επισκοπής,  για  να  αξιωθώ δια των χειρών σας του  δευτέρου  βαθμού  της ιερωσύνης.
Από την πρώτη στιγμή που αξιώθηκα της  καθοριστικής  γνωριμίας με  την  σεπτὴ Σεβασμιότητά Σας, μέχρι και σήμερα δὲν πάψατε νὰ με εμπνέετε, να με στηρίζετε  καὶ  νὰ  παραμένετε  για  εμένα  το  πρότυπο  του χαρισματικού  ποιμενάρχη.
Σεβασμιώτατε,  γνωρίζοντας  και  βιώνοντας  την  αγάπη  Σας  και την εν γένει ευεργεσία σας στο πρόσωπό μου, θα ήθελα τούτες τις συγκλονιστικές στιγμές της ζωής μου, να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνω τα πάντα, για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας και κυρίως να γίνω εκείνος ο εφημέριος τούτης της ευλογημένης περιοχής, που ποτέ δεν θα σας απογοητεύσω.
Έχοντας πλήρη επίγνωση της μεγάλης ευθύνης και αποστολής μου, θα ήθελα από τα βάθη της καρδίας μου να ευχαριστήσω εσάς Σεβασμιώτατε Μητροπoλίτα Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαε. Σας ευγνωμονώ που με αγκαλιάσατε και με αγαπήσατε από την πρώτη στιγμή,  και που δεχθήκατε να κατατάξετε την ελαχιστότητά μου στον ιερό κλήρο της   Ιεράς Μητροπόλεως Καρπενησίου υπό την θεοφιλή ποιμαντορία Σας.
Μέγιστες ευχαριστίες κατά χρέος οφείλω στον πνευματικό μου πατέρα, τον διακριτικό και διορατικό Γέροντά μου, π. Παναγιώτη Γρέντζελο για την πνευματική του καθοδήγηση.
Γνωρίζοντας το ύψος του Θεού και την ανθρωπίνη ασθένεια και μικρότητα, ευχηθείτε, Σεβασμιώτατε, σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να γεύομαι την Χάρη και την ευλογία της Ιερωσύνης και να νιώθω πάντοτε να με συντροφεύει αυτή η συναίσθηση, η χαρά και η συγκίνηση αυτής της ιερατικής κλήσεως και ιδιότητας, με την Χάρη της Αγίας Τριάδος, τις  πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων.
Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ.
Πατέρες και αδελφοί συγχωρήσατέ μοι τω αμαρτωλώ.
Ιδού ο δούλος Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου.
Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο του νέου εφημερίου της ιστορικής Επισκοπής καθώς και των όμορων χωριών και ο Θεός να του δίνει την δύναμη που χρειάζεται, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που πορευόμαστε. Άξιος!