Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Καταγγελία Βαγγέλη Κατσιφού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας για σοβαρέςδιοικητικές παρανομίες & διαπλοκές του Δήμου Αγράφων και όχι μόνο

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, για σοβαρές παρανομίες και διαπλοκές, όπως ισχυρίζεται, ζητά με καταγγελία του ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγράφων Βαγγέλης Κατσιφός. Ο πρώην Δήμαρχος Αγράφων, ζητά την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τον «Γενικό Διαχειριστικό Έλεγχο των χρήσεων 2011-2012, και των πρώην πέντε (5) Καποδιστριακών Δήμων» αλλά και να γίνει έλεγχος «του πότε & πως έσχες» ημών των αιρετών και των οικογενειών μας σε ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, αλλά και όλων των αιρετών της Ευρυτανίας. (Δήμαρχοι και Νομάρχες από 1995). Αυτά και άλλα πολύ σημαντικά στην καταγγελία που ακολουθεί. 
Κατσιφός Ευάγγελος
Οικονομολόγος, 
Διευθυντής Αγροτικής Τράπεζας
[Δήμαρχος Αγράφων 1999-2002 & Αντιπολίτευση 2003-06, 2007-10, 2011-14]
[Νομαρχιακός Σύμβουλος 1995-98 στην Επιτροπή Ανάπτυξης]
[Διευθύνων Ευρυτανία Α.Ε. 1995-98, ΔΑ.ΒΙ.Ε. Α.Ε. 1994-97, ΚΕΚ Ευρυτανία ΕΠΕ 1996-98]
[Επόπτης-Ελεγκτής Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1993-98]
                                                                                                                                                                                                               Άγραφα 19 / 3 / 2013                    
ΠΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(Με την διευκρίνηση ότι θα σταλεί εκ νέου  αίτημα-φάκελος στο Υπουργείο Εσωτερικών για ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου)  
Υπουργείο Δικαιοσύνης / Γραφείο Υπουργού
Άρειο Πάγο / Γραφείο Προέδρου
Υπουργείο Εσωτερικών / Γραφείο Υπουργού              
Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ευρυτανίας                            
Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης Περιφέρειας                                                    
Θέματα:  Καταγγελία σοβαρών διοικητικών παρανομιών & διαπλοκής του Δήμου Αγράφων, κλπ:
1. Εικονικές Οικονομικές Επιτροπές τις 14/8/2011 και τις 30/4/2012.
2. Πλαστές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι Νο 5,6,7,8 του έτους 2012.
3. Μη χορήγηση στοιχείων σε γραπτές και προφορικές αιτήσεις της Αντιπολίτευσης.
4. Ανάθεση γενικού διαχειριστικού ελέγχου των ετών 2011 και 2012, αλλά και πρίν.
5. Ταπεινή μου πρόταση: Να διορίσετε πραγματογνώμονες για σύνταξη πορισμάτων.
6. Να γίνει έλεγχος της περιουσίας των Δημάρχων όλων των Δήμων της Ευρυτανίας  από 1999-σήμερα, καθώς και των Νομαρχών.
7. Η Οικονομική και Πολιτική κρίση της Ελλάδας και ο ρόλος της Δικαιοσύνης.

κα Εισαγγελέα,

Να σας ζητήσω συγνώμη για την όποια «ενόχληση» & Δικαστική ευθύνη προκαλώ, να ζητήσω συγνώμη από τους συναδέλφους Αυτοδιοικητικούς & τους Δημότες, όμως ύστερα από εξάντληση ανοχής & επιείκειας, αλλά και της ευθύνης μου έναντι του Ιερού θεσμού «Δήμος» και των αρχών της «τιμιότητας, διαφάνειας, σεβασμού του δημοσίου χρήματος, αξιοπρέπειας, κλπ» για την Διοίκηση-Διαχείριση του Δήμου Αγράφων και ύστερα από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων τις 3/2/2013 για «Γενικό Διαχειριστικό Έλεγχο των χρήσεων 2011-2012, και των πρώην πέντε (5) Καποδιστριακών Δήμων», αναγκάζομαι να σας αναφέρω:
1.Εικονικές Οικονομικές Επιτροπές τις 14/8/2011 και τις 30/4/2012: Σας γνωρίζω ότι στις παραπάνω Επιτροπές με καταγράφουν ως παρόντα, ενώ ούτε πρόσκληση παρέλαβα ούτε παρευρέθηκα. Συγκεκριμένα, 1ον στην Ο.Ε. τις 14/8/2011, για κατανομή πιστώσεων ποσού 801.000 €, ήμουν στον Κλειτσό Ευρυτανίας (και μάλιστα ασθενής),  και 2ον στην δε Ο.Ε. τις 30/4/2012 με κατανομή πιστώσεων 1.408.000 €, ήμουν στη Λαμία (στην εργασία μου ως Αναπλ/τής Δ/ντής ΑΤΕbank Λαμίας).
2.Πλαστές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου: Σας γνωρίζω ότι σε άγνοια της Αντιπολίτευσης, ακόμη και αυτού του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, συντάχθηκαν τα πρακτικά Νο 5/20-3-2012, 6/26-3-2012, 7/23-5-2012 και 8/20-6-2012. Τα πρακτικά αυτά δεν εγκρίθηκαν από το Δημ. Συμβούλιο τις 25/11/2012 «ως πλαστά». Παρεμπόδιση διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου 21/11/2012: Πρέπει να  αναφέρω ότι η έγκριση των πρακτικών θα συζητούνταν στη συνεδρίαση  21/11/2012. Όμως ο Δήμαρχος κ. Τάτσης, ως ηθικός αυτουργός, αφού διαπίστωσε 20΄λ. της ώρας  πρίν τη συνεδρίαση, ότι δικοί του σύμβουλοι δεν θα τα ενέκριναν «ως πλαστά», έδρασε εκ του πονηρού και προέτρεψε τον ειδικό συνεργάτη του κ Μπαλτά Αθ. που αυτός έπραξε ως φυσικός αυτουργός, και κλείδωσε & κατέλαβε την είσοδο της αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου και παρεμπόδισε την διεξαγωγή της συνεδρίασης, με τον δήθεν λόγο «της διαμαρτυρίας για την μείωση των ειδικών συνεργατών από 4 σε 3». Τελικά η συνεδρίαση αναβλήθηκε για 25/11,  παρά τα παρακάλια, την προτροπή και πρόταση όλων, μα όλων, των Συμβούλων να διεξαχθεί η συνεδρίαση και «να γίνει συζήτηση πρό Η.Δ. και ομόφωνης απόφασης συμπαράστασης & διαμαρτυρίας στο Υπουργείο και την Περιφέρεια για διατήρηση των 4 θέσεων». Για το γεγονός αυτό επιφυλασσόμαστε για την άσκηση ποινικών & αστικών ευθυνών κατά του Ειδικού Συνεργάτη.  
3.Μη χορήγηση στοιχείων σε γραπτές και προφορικές αιτήσεις της Αντιπολίτευσης: Προφορικά πολλάκις και γραπτά (ως συνημμένο έγγραφό μας από 5/7/2012) ζητάγαμε και ζητάμε διάφορα απλά διοικητικά & λογιστικά στοιχεία, με σκοπό την άσκηση των θεσμικών καθηκόντων μας ως Αντιπολίτευση και ειδικά για την προστασία της διαφάνειας και του δημοσίου χρήματος, για την καταπολέμηση της όποιας διαπλοκής και της όποιας συμπερασματικής διαφθοράς. Έχουμε πληροφορίες ότι υπήρξαν εικονικά έργα & προμήθειες και δυστυχώς δεν μας χορηγούνται τα απαραίτητα στοιχεία για έλεγχο του φακέλλου (ως, παλιές οφειλές των πρώην Δήμων, πρόσφατα καύσιμα, πρόσφατα υδραυλικά είδη, κλπ). Υπάρχει εμφανής άρνηση χορήγησης απλών-απλών στοιχείων.                                                                                                                            
Διαύγεια: Να διευκρινίσουμε ότι η ανάρτηση αποφάσεων στο «Διαύγεια» μόνο μερική δυνατότητα ελέγχου προσφέρει, σχεδόν απλή ενημέρωση, ευτυχώς που γίνεται & αυτό.                                                      
Αίτημα: Ζητάμε την παρέμβασή σας για την χορήγηση των αιτουμένων στοιχείων, πολλά εκ των οποίων είναι μονός αριθμός φωτοτυπιών. Θα σας κοινοποιούμε τις αιτήσεις μας.
4.Α. Ανάθεση γενικού διαχειριστικού ελέγχου των ετών 2011-2012, αλλά και πρίν: Με συνεχείς προτάσεις μόνο της Αντιπολίτευσης, που αυτή τη φορά συμφώνησαν και αρκετοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ελέησε και αποφασίσαμε ομόφωνα ως Δήμος τις 3/2/2013, να ζητήσουμε «Γενικό Διαχειριστικό Έλεγχο του σημερινού Καλλικρατικού Δήμου για τις χρήσεις 2011-12 και των πρώην πέντε (5) Καποδιστριακών Δήμων».  Βέβαια ο Δήμαρχος κ. Τάτσης με λίγους συμβούλους του σύρθηκε κατ ανάγκη στο ΝΑΙ.                                                                                                                                                                                                     Σύντομα, από τον Δήμο Αγράφων και την Μειοψηφία, θα κατατεθεί σχετικό αίτημα και φάκελλος στη  Δικαιοσύνη και στο αρμόδιο Υπουργείο για ανάθεση του Ελέγχου, γιατί υπάρχουν σοβαρά στοιχεία κακοδιαχείρισης και παρανομιών του Δημοτικού Κώδικα.                            
Ελπίζουμε στην δική σας παρέμβαση, δηλαδή της Δικαιοσύνης, για απόδοση ευθυνών σε όποιον δεν τήρησε κανονισμούς, κώδικες και νόμους και δεν σεβάστηκε το δημόσιο λειτούργημα του αιρετού, τις διάφορες υποχρεώσεις του και το δημόσιο χρήμα.                                                                                                                                             Οι πρώην 5 Καποδιστριακοί Δήμοι παρέδωσαν χρέη 7,5 εκατ €  (6,5 γραπτά & 1 μαύρα, ως ο Δήμαρχος παραδέχτηκε) και ο νυν Δήμος τα παρέλαβε χωρίς έλεγχο, παρά τις καταγγελίες μας για κάποια «έργα διαφθοράς των πρώην Δήμων» και τις προτάσεις μας για έλεγχο των παραλαμβανομένων χρεών 7,5 εκατ € (τα 3 εκατ. είναι κανονικό άνοιγμα από τον πρώην Δήμο Αγράφων, χωρίς αντίστοιχες πιστώσεις).                                                                                                                                                                                                                                                                  Υποχρεωτικός Διαχειριστικός Έλεγχος: Σας γνωρίζουμε, από πληροφορίες & δημοσιεύματα, ότι 5-7 από τους 10 Δήμους, αν διενεργούνταν «Διαχειριστικός Έλεγχος» θα διαπιστώνονταν από μικρή–τεράστια διαφθορά, παρανομίες, κακοδιαχείριση.                                                                                                                                                     Πάγιο αίτημά μας προς το Υπουργείο να θεσπίσει τον υποχρεωτικό έλεγχο σε όλα τα Ν.Π. του δημόσιου τομέα. Έτσι θα αποθαρρύνονταν άτιμοι και ανάξιοι να τίθενται επικεφαλής αυτών και θα ενθαρρύνονταν τίμιοι και άξιοι, οι δε Δικαιοσύνη και οι Πολιτικοί μας θα ξανα αποκτήσουν τον ρόλο τους και τον σεβασμό από τον πολίτη. Ορκωτοί Λογιστές στους πρώην 5 Καποδιστριακούς Δήμους μας: Η ανάθεση τέτοιου ελέγχου από κάποιους Δημάρχους (όπως πρώην Αγράφων, ίσως και άλλους) έγινε εκ του πονηρού για νομιμοποίηση της κακοδιαχείρισης, στην ουσία δεν έγινε κανένας έλεγχος και το πιστοποιητικό ελέγχου είναι σαν να «αγοράσθηκε». Οι Ελεγκτές αυτοί δεν τήρησαν τις ελεγκτικές αρχές και φέρουν αστική &ποινική ευθύνη, ως ουδέποτε ήρθαν στο Δημαρχείο Αγράφων για έλεγχο των ταμιακών και διοικητικών στοιχείων.          
Έγκριση απολογισμών των πρώην Δήμων: Η Εφορία συντάσσει ένα απλό έγγραφο, που γράφει το σύνολο των Εσόδων-Εξόδων κάθε χρήσης, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο, ούτε υποχρεούται. Μόνο αυτό το έγγραφο έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και «εγκρίνονται οι απολογισμοί», δηλαδή αποτέλεσμα μηδέν. Όποιος δε αιρετός επικαλείται ως δικαιολογία τιμιότητας την «έγκριση των απολογισμών» το κάνει εκ του πονηρού.                                      
Β. Ειδικά για τον πρώην «Καποδιστριακό Δήμο Αγράφων» έχουμε σωρεία στοιχείων διαπλοκής & παρανομιών του Δημ. Κώδικα και συγκεκριμένων στοιχείων διαφθοράς, τα οποία ελέγχονται από την Εισαγγελία σας με την Δικογραφία Α11/ 103Β / 5-2-2011. Ταυτόχρονα πρέπει να αναφέρω ότι με την παραπάνω δικογραφία 5/2/2011 ζητάω να μεσολαβήσετε να μας δοθούν στοιχεία λογιστικά και διοικητικά, προκειμένου να τα ελέγξουμε οι ίδιοι και να σας καταθέσουμε περισσότερα στοιχεία διαφθοράς, γιαυτό σας παρακαλώ να μου δοθούν τα στοιχεία που σας προσκόμισε ο πρώην Δήμος Αγράφων. Παράκληση να φροντίσετε για την συλλογή περισσότερων στοιχείων. Για παράδειγμα στον πρώην Δήμο Αγράφων: -στη Δικογραφία αναφέρω τον μηχανισμό της είσπραξης «της αξίας των τιμολογίων διευκόλυνσης» που η Δημοτική Αρχή αδυνατούσε να εξηγήσει τι γίνονταν το χρήμα;!  -100δες χιλ € προμήθειες οικοδομικών υλικών που το 80% αγνοείται η τύχη τους (ίσως τα τιμολόγια να ήταν διευκόλυνσης ή και τα υλικά να κατέληγαν σε ιδιωτικά κτίρια, ή να μεταπουλούνταν), -10δες χιλ € ποτίστρες βοσκοτόπων που δεν είδαμε καμμία, -100δες αναθέσεις μικροέργων των 7.000 €,
 -παράνομη υπογραφή αληθινών ή δήθεν μικροέργων συνολικού ποσού 500.000 € τον Δεκ 2010.                                                                                                                                                                                                                                                    Νέο αίτημα στοιχείων από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Αγράφων: Παρακαλώ να παρέμβετε να μας χορηγηθούν: α)όλες οι αποφάσεις των Δημαρχιακών Επιτροπών 2007-10. Οι αποφάσεις αυτές υπάρχουν στο πρώην Δημαρχείο Αγράφων και στο Τμήμα Αυτοδ/σης & Διοίκησης Ευρυτανίας. Η δε εργασία είναι φωτοτυπίες των πρωτοτύπων με τις υπογραφές. Να αναφέρουμε ότι ουδέποτε γίνονταν κανονική συνεδρίαση της Δημ. Επιτροπής. β)οι συγκεντρωτικές τιμολογίων των προμηθευτών 2007-10.  Στα έγγραφα αυτά θα βρεθούν 10δες «εικονικά τιμολόγια διευκόλυνσης» και «προμήθειας άφαντων υλικών».  Στοιχεία πληρωμών κατ εκτίμηση πρώην Δήμου Αγράφων: 1999-02: 1,5 εκατ. €,  2003-06: 13 εκατ. €, 2007-10: 12 εκατ.  Χρέη του Δήμου αυτού την 31/12/2010: 3 εκατ. (Τα 10δες εκατ. € πιστώσεις οφείλονται στην απογραφή 3.700 κατοίκων το 2002).  
5.Ταπεινή μου πρόταση: Να διορίσετε πραγματογνώμονες για σύνταξη πορισμάτων: Ύστερα από μεγάλη εμπειρία μου ως Επόπτης-Ελεγκτής Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (όπου διαπιστώναμε κάθε μικρή ή μεγάλη κατάχρηση και καταγράφαμε κάθε παράβαση κανονισμών & Νόμων και στη συνέχεια συνεργαζόμουνα με τους Εισαγγελείς για απόδοση Δικαιοσύνης), προτείνω: Να διορίσετε 2 πραγματογνώμονες για τις χρήσεις 2011-2012 και 2 πραγματ/νες για τους πρώην Δήμους αρχής γενομένης από τη χρήση 2010, μετά 2009, κ.ο.κ. και να σας καταθέσουν πόρισμα εντός 3-4 μηνών.                                                                                                                                                                   Οι τυχόν σημερινές αξιόποινες πράξεις των Δήμων, από τα έγγραφά μας και τις ανακρίσεις σας, να καταλογισθούν άμεσα στους υπεύθυνους υπαλλήλους και αιρετούς. Βέβαια κάποιοι μεγαλοσχήμονες του Καρπενησίου, εκ του πονηρού, λένε ότι «οι Αυτοδιοικητικοί δεν ποινικοποιούνται ακόμη και να κλέψουν, ο Λαός αποφασίζει για την τύχη τους», μπράβο τους! αίσχος για την εξυπνάδα τους.                       Θρησκευτικός Όρκος: πάρα πολύ χρήσιμο για την αλήθεια & ηθικό για τη Δικαιοσύνη, σε κάθε απλή κατάθεση μάρτυρα για θέμα Δήμου,  να ορκιζόμαστε στο Ιερό Ευαγγέλιο.
6.Να γίνει έλεγχος της περιουσίας των Δημάρχων όλων των Δήμων του Ν. Ευρυτανίας από 1999-σήμερα, καθώς και των Νομαρχών 1995-σήμερα:                       .                                            
-Να γνωρίζεται απόλυτα ότι, ένας απλός υπάλληλος ή μικρομεσαίος επαγγελματίας, τη μόνη περιουσία που μπορεί να αποκτήσει στη ζωή του είναι ένα σπίτι, ένα-δύο αυτοκίνητα, σπουδές στα παιδιά του, συντήρηση του πατρικού-εξοχικού σπιτιού και τίποτα άλλο. Όποιος δε εμπλακεί στους ΟΤΑ, γίνεται ακόμα φτωχότερος από ότι πρίν.  -Έλεγα και λέω στους συνεργάτες μου στην Αυτοδιοίκηση «Ήρθαμε φτωχοί & τίμιοι, και θα φύγουμε φτωχότεροι & τιμιότεροι».                                                                               . -Όμως πώς να δικαιωθεί & να τιμηθεί η τιμιότητα, όταν οι Κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έφτιαξαν σοβαρή & τίμια Δημόσια Διοίκηση, δεν έβαλαν κανόνες πουθενά, όταν οι Δήμοι είναι ξέφραγα αμπέλια, δεν υπάρχει διαχειρ/κός έλεγχος στους ΟΤΑ & στα ΝΠΔΔ, δεν προάγεται η διαφάνεια (παντού διαπλοκή), δεν υπάρχει δημόσια λογοδοσία, όταν ζούμε σε πολιτική κρίση, σε κρίση Θεσμών, κλπ. Η μόνη ελπίδα η Δικαιοσύνη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     –Επειδή η διαφθορά στους ΟΤΑ, ανάλογα τον χαρακτήρα του επικεφαλής είναι 5-7 στους 10, επειδή κάποιοι αιρετοί υπήρξαν ανίκανοι και επικίνδυνοι για το δημόσιο χρήμα, επειδή τέτοιοι αιρετοί συνεχίζουν να «το παίζουν παράγοντες & σωτήρες στον τόπο τους» ενώ έπρεπε να βρεθούν στο ειδώλιο, επειδή αιρετοί νεοπλούτισαν, επειδή αιρετοί αναφέρονται στις μεγάλες λίστες, κάποιοι αιρετοί έμαθαν τα καζίνο & τις λέσχες, επειδή στην μικρή πατρίδα μας Ευρυτανία ακούγονται πολλά για εμάς τους αιρετούς, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και δημοσίευση της περιουσία μας πριν και μετά τα αξιώματα (αλλά και ως παρ. 4Α για διαχειρ/κόέλεγχο).                                                                                                                                                                                 -Ταπεινή μου πρόταση να γίνει έλεγχος «του πότε & πως έσχες» ημών των αιρετών και των οικογενειών μας σε ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές. Όλοι οι αιρετοί Ευρυτανίας, Δήμαρχοι και Νομάρχες από 1995, να σας δώσουμε «δήλωση άρσης απορρήτου & των προσωπικών δεδομένων» για τα Υποθηκοφυλακεία, τις Τράπεζες, το Χρηματιστήριο.                                                                                                               –Σας γνωρίζω, ότι για το ίδιο θέμα προηγήθηκε από αρχές Ιουλίου 2012 δημόσια επιστολή του πρώην Νομάρχη & Βουλευτή κ Τσιαμάκη. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες. Πάντως, το απαιτούν οι Ευρυτάνες, το χρειάζεται η Ελλάδα ως παράδειγμα.
7.Η Πατρίδα μας βρίσκεται σε μέγιστη Οικονομική & Πολιτική κρίση και πως θα σωθούμε; α) Οικονομία: διαχρονικά οι μεγαλοΠολιτικοί των «μεγάλων» Κομμάτων και τα ισχυρά συμφέροντα διέλυσαν την παραδοσιακή παραγωγική βάση της οικονομίας μας ειδικά μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ 1992-93. Ενώ η Πατρίδα μας έπρεπε να παράγει (για την εγχώρια κατανάλωση και για εξαγωγές),  οι πολίτες να εργάζονται στην εγχώρια παραγωγή,    η συνολική Εθνική κατανάλωση να αναλώνει κυρίως εγχώρια προϊόντα.   Οι κυβερνήσεις: «χρηματοδότησαν» πανίσχυρες κρατικοδίαιτες ιδιωτικές & δημόσιες επιχειρήσεις με δανεικά κεφάλαια, αδιαφανείς υπέρμετρες προμήθειες Δημοσίου,  δυσανάλογες δαπάνες εξοπλισμών με δάνεια, μας έκαναν χώρα εισαγωγέων & εμπόρων,  ισχυρό συντεχνιακό συνδικαλισμό,.…,  μας έβαλαν στο ακριβό € ενώ δεν έπρεπε,   παραμένουμε στο € ενώ χρειάζεται Εθνικό νόμισμα για νομισματική & δασμολογική πολιτική υπέρ της εγχώριας παραγωγής,  ο παραγωγός (αγρότης, βιοτέχνης, βιομήχανος) είναι ευεργέτης στον τόπο & τίτλος τιμής,   ασύδοτες οι τράπεζες υπερδάνεισαν την υπερκατανάλωση,.. Δηλ. οι Πολιτικοί μας δεν φρόντισαν για βιώσιμη & αειφόρα Εθνική Οικονομία (που δυστυχώς ελέγχεται από εξωτερικά & εσωτερικά συμφέροντα). Ανάπτυξη= εγχώρια παραγωγή για εγχώρια κατανάλωση και εξαγωγές.                                 β) Δημόσια Διοίκηση: δυστυχώς οι Πολιτικοί μας δεν έφτιαξαν ούτε Δημόσια Διοίκηση, που εξαρτάται μόνο από εμάς.  Δεν έβαλαν κανόνες πουθενά,  δεν έβαλαν στόχους ποτέ,  δεν έφτιαξαν μηχανισμούς περιφρούρησης των θεσμών & του δημοσίου χρήματος (αφού η αιχμή του δόρατος, η αιτία των προβλημάτων, είναι μόνο το χρήμα),  δεν θεσμοθέτησαν τον «τακτικό υποχρεωτικό διαχειριστικό έλεγχο» στον Δημόσιο Τομέα (ως Δήμοι, Νομαρχίες, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, μη Κυβερν. Οργανώσεις, κλπ ΝΠΔΔ),    δεν φρόντισαν να ελέγχουν το πότε και πως έσχες και τον νεοπλουτισμό,  να αξιολογούνται και να λογοδοτούν δημόσια τα πολιτικά στελέχη & οι επικεφαλής των ΝΠΔΔ & οι αιρετοί των ΟΤΑ,  για την άρση της βουλευτικής ασυλίας & για την ευθύνη των Υπουργών, δεν έβαλαν κανόνες στον ιδιωτικό τομέα (ανταγωνισμός, καρτέλ, υπερχρεωμένες επιχειρήσεις-πλούσιοι ιδιοκτήτες, εξωχώριες εταιρείες, κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις & εργολάβους, κανάλια ΤV, Tράπεζες, ….), κλπ.  Τι να ελπίζουμε από τους μεγαλοΠολιτικούς, που δυστυχώς έχασαν αξιοπρέπεια και πατριωτισμό!.                                                                                                                                                                           γ) Άμεση λύση η Δικαιοσύνη (Εισαγγελείς & Δικαστές) για Έλεγχο: στο Δημόσιο Τομέα (κυρίως τους μικρούς Δήμους), λίστες πλουσίων & νεόπλουτων, πόθεν έσχες πολιτικών: Ο τίμιος, αθώος και αξιοπρεπής Ελληνικός Λαός παρακολουθεί την οικονομική κρίση και τη φτώχεια 10ετιών (που για 3 χρόνια θα μεγαλώνει & για 20 θα υπάρχει),  παρακολουθεί την πολιτική κρίση και την απαξίωση θεσμών και αξιών…. Βλέπουμε το λύκο καταπάνω μας και δεν μπορούμε να φυλαχτούμε, ….. Μόνη άμεση ελπίδα η Δικαιοσύνη μήπως κάνει κάτι, και κυρίως με τον έλεγχο του  χρήματος στον δημόσιο Τομέα και του πόθεν έσχες.  Η μόνη απώτερη ελπίδα ο Λαός.  «Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί η Ελλάδα ανήκει στους περήφανους & πατριώτες Έλληνες».

Ευχαριστώ, με τιμή                                        
                                                                                                                           Ευάγγελος Κατσιφός
Οικονομολόγος-Τραπεζικός
 Πρώην Δήμαρχος Αγράφων