Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Έπεσαν οι υπογραφές για τη Σήραγγα Τυμφρηστού


Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά η σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία της σήραγγας Τυμφρηστού στο δρόμο Λαμία – Καρπενήσι, προϋπολογισμού 800.000 €, την περασμένη Τετάρτη 8 Μαΐου 2013.

Όπως θα θυμάστε πριν δύο μήνες περίπου η Διοικητική Αρχή Σηράγγων απέστειλε έγγραφο –σοκ προς τις αρμόδιες τοπικές αρχές της Φθιώτιδας,
σύμφωνα με το οποίο, υποστήριζαν πως η σήραγγα Τυμφρηστού είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των επιβατών που μετακινούνται καθημερινά, τονίζοντας πως δεν υπάρχει προληπτική συντήρηση, αλλά κατασταλτική με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθεσιμότητα 100% ανά πάσα στιγμή του εξοπλισμού λειτουργίας, ελέγχου και ασφαλείας συνθήκη κρίσιμη για την ασφάλεια των χρηστών της σήραγγας. Ακόμη στο έγγραφό τους στάθηκαν ιδιαίτερα στη γήρανση του υφιστάμενου εξοπλισμού μηχανολογικού και ηλεκτρονικού, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός, αφού διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καταγεγραμένη συντήρηση αυτών στα 15 χρόνια λειτουργίας του.
Μετά από τις απαραίτητες ενέργειες που έγιναν από την πλευρά της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και ο ανάδοχος του έργου, υπέγραψαν, τη σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και εργολήπτριας επιχείρησης για την κατασκευή του έργου με πλήρη τίτλο «Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού στην ΕΟ 38 Λαμίας – Καρπενησίου - Αγρινίου», που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα της Περιφέρειας με 800.000 €.
Σκοπός του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών και εργασιών για την λειτουργία, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της σήραγγας, για να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η σήραγγα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του έργου για την βελτίωση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι και «πύλη εισόδου» σε υψόμετρο 1.050 μέτρα και σε απόσταση 8 χιλιόμετρα προς το Καρπενήσι.
Οι εργασίες συντήρησης και λειτουργίας αφορούν τόσο την ίδια τη σήραγγα μήκους 1.360 μέτρων, καθώς και τις εκατέρωθεν προσβάσεις μέχρι απόσταση 1.000 μέτρων από κάθε μέτωπο. Στα τμήματα αυτά έχουν τοποθετηθεί εγκαταστάσεις, όπως φωτεινοί σηματοδότες, συστήματα ελέγχου ύψους των οχημάτων, ιστοί φωτισμού, πινακίδες κ.λ.π. ενώ παράλληλα βρίσκονται και τα κτίρια ελέγχου και εξοπλισμού της σήραγγας.
Επιπλέον οι εργασίες θα αφορούν και τα παράλληλα έργα, όπως οδοί εξυπηρέτησης, κόμβοι, αποχετευτικά συστήματα, φρεάτια, τάφροι, κ.λ.π που σχετίζονται με τη λειτουργία της σήραγγας και του οδικού άξονα εκατέρωθεν αυτής.
Ακόμα, πέρα από την αποκατάσταση βλαβών και φθορών και την συντήρηση του εξοπλισμού, εξασφαλίζεται ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας της σήραγγας με επι τόπου προσωπικό σε 24ωρη βάση.
Είναι λοιπόν προφανές, πως η σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας της σήραγγας του Τυμφρηστού, αποτελεί μια σημαντική τεχνική παρέμβαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου και της ασφάλειας της κυκλοφορίας μεταξύ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, με στόχο τη διευκόλυνση της προσπέλασης των κατοίκων, των επισκεπτών και των διερχόμενων.