Τρίτη 14 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΤΑΜε την ψήφιση στις 28-4-2013 των επειγόντων μέτρων εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013  επιβλήθηκε έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες, οποτεδήποτε κατά το διάστημα από
την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, δομημένες επιφάνειες ακινήτων, το οποίο θα ονομάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). (περίπτ.1 Υποπαράγραφος Α7 του Νόμου)
Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι την Τετάρτη 15η Μαΐου 2013 στον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα εσόδων του Δήμου Καρπενησίου στο τηλέφωνο 22373 52304.