Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος

Συνεδριάζει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να αοφασίσει για τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ  1ο :   Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 27/06/2013.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :«Έργα ύδρευσης Δήμου Αλιάρτου» στο Ν. Βοιωτίας.

Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης στην τοποθεσία «ΓΗΠΕΔΟ» Δ.Κ. Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,0032 MW της εταιρείας «SUNLIT» στη θέση «ΛΕΣΤΕΡΙΝΑ» του Δήμου Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αδρανών υλικών (Εμβαδού 225 στρ.) και συνοδών εγκαταστάσεων του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ στη λατομική περιοχή «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ» ΤΚ Ελληνικών ΔΕ Αρτεμισίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο:   Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων του Αθανασίου Κων/νου Κυριακού , σε έκταση εμβαδού 57.421,92 τμ,  στη θέση « ΘΥΜΑΡΙ  » της Τοπικής Κοινότητας Αλιβερίου, της Δημοτικής Ενότητας Ταμυνέων , του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο:   Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) λατομείου μαρμάρων έκτασης 57,465 στρ. της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ & ΣΙΑ ΕΕ» στη θέση «Δεκατρία» της περιοχής Λάκκων του Δήμου Σκύρου Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση : α) μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων (προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούμενη από δύο πάρκα 20 και 10 στρεμμάτων), στη θέση «Ακρωτήριο Τράχηλος» Όρμου Σπηλιάς του Δήμου Θηβαίων Νομού Βοιωτίας, β) χερσαίων συνοδών έργων υποστήριξης της μονάδας σε δύο παραχωρημένες δημόσιες δασικές χερσαίες εκτάσεις, η πρώτη 4.000,58 τ.μ. και η δεύτερη 2.996,71 τ.μ.  στην ίδια θέση και γ) χερσαίων συνοδών έργων υποστήριξης της μονάδας στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας στη ίδια θέση, της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο:  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για την μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας πάχυνσης εκτροφής Θαλασσίων Ιχθύων, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων από τη θέση «Όρμος Σκούμπη», Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων του Δήμου Τροιζηνίας Ν. Πειραιώς  στη θέση «Μικρή Αγιά» Κορινθιακού Κόλπου του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας της εταιρείας «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο:   Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση πλωτής μονάδας πάχυνσης εκτροφής τσιπούρας – λαβρακίου, δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Λουλούδι» Νήσων Πεταλιών, Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Νομού Εύβοιας σε θέση 300  μέτρα νοτιότερα από την λειτουργούσα της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ ΕΠΕ».
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση τις υπ΄ αριθμ. 41399/316/12-04-2013 αιτήσεως ανάκλησης θεραπείας των  Κωνσταντίνου Σκαμαγκούλη κ.λ.π ( σύνολο 6) κατά τις υπ΄ αριθμ. 23/2013 απόφασης  της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης κος Σανίδας Ηλίας. ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).