Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη  για την Ε΄προγραμματική περίοδο και ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την πρόταση του κ. Περγαντά να διεκδικηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης αύξηση του ορίου πληρωμών στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766) και στη Συλλογική Απόφαση 066 στα 30 εκ. €, καθώς και στο Πρόγραμμα Παμφωκίς στα 6 εκ €

Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, στην οποία ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς αρχικά ενημέρωσε το σώμα σε σχέση με τις διαδικασίες και την πορεία σχεδιασμού της Ε΄προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εστιάζοντας σε κρίσιμα ζητήματα και προβληματισμούς και συγκεκριμένα :
«Γίνομαι σαφής και σε σχέση στο περιεχόμενο της 2ης εγκυκλίου του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας, που ως Περιφερειάρχης θα βάλω πολιτική χροιά κι αυτοδιοικητικές θέσεις.
Σ΄αυτή την εγκύκλιο γίνεται η πρώτη αναφορά στην κατανομή των πόρων στις Περιφέρειες την Ε΄προγραμματική περίοδο.
Είναι γνωστό ότι η κοινοτική συνδρομή σε σύνολο χώρας για την περίοδο 2014-2020 προβλέπεται στα 20,6 εκ. €. Η ενδεικτική κατανομή αυτών των πόρων έχει ως εξής :
Οι 5 λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες  παίρνουν 6,31 δις
Οι 2 περισσότερο ανεπτυγμένες Αττική και Νότιο Αιγαίο παίρνουν 2,3 δις
Οι 6 περιφέρειες της μετάβασης μεταξύ των οποίων και η Στερεά Ελλάδα, μοιράζονται κοινοτικά κονδύλια 2,1 δις €.
Το Ταμείο Συνοχής είναι στα 3,41 δις €
Για την Αγροτική Ανάπτυξη προβλέπονται 3,72 δις €
Μικρότερα ποσά αφορούν την απασχόληση νέων ανέργων, την ευρωπαική εδαφική συνεργασία και το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
Ενώ τέλος, και παρακαλώ συγκρατήστε το, γιατί θα μιλήσουμε στη συνέχεια
2 δις € είναι οι εκτιμώμενοι πρόσθετοι πόροι από τη ρήτρα αναθεώρησης το 2016.
 Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι ξεκάθαρος και όπως είπα εξαρχής θα βάλω πολιτικούς προβληματισμούς και ζητήματα.
Πρώτο ζήτημα :
Η κατανομή των πόρων ανά κατηγορία Περιφερειών (που έγινε απ΄την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι τουλάχιστον ανισοβαρής.
Δύο Περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική παίρνουν μεγαλύτερο ποσό από τις έξι Περιφέρειες της μετάβασης – όπου και η Στερεά Ελλάδα. Παράλληλα, οι πέντε λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες παίρνουν τα τριπλάσια κονδύλια από τις έξι της μετάβασης.
Δεύτερο ζήτημα :
Άγνωστη είναι μέχρι στιγμής οποιαδήποτε συζήτηση ή σχέδιο για την κατανομή των πόρων μεταξύ των Περιφερειών.
Άγνωστα είναι επίσης και τα υπό σχεδιασμό τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, που έχουμε την άποψη πως θα πρέπει να είναι περιορισμένα και εστιασμένα στις αμιγώς εθνικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, κυρίως σε βασικά οικονομικά ζητήματα. Δηλαδή :
Με ποια κριτήρια θα μοιραστούν τα χρήματα μεταξύ των Περιφερειών
Ποιο θα είναι το ύψος της εθνικής συμμετοχής
Πόσα, ποια και τι ύψους θα είναι θα είναι τα τομεακά προγράμματα
Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τα κονδύλια της αγροτικής ανάπτυξης, που επιμένουμε ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν στα περιφερειακά προγράμματα.
Κι αυτά θα πρέπει να απαντηθούν. Και να απαντηθούν έγκαιρα, με συζήτηση, διάλογο και κοινή συμφωνία με τις Περιφέρειες.
Τρίτο ζήτημα :
Το ζήτημα του Ταμείου Συνοχής.
Γνωρίζουμε όλοι, πως το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί κυρίως εθνικού χαρακτήρα έργα περιβάλλοντος και υποδομών. Κι είναι θετικό ότι και τη νέα προγραμματική περίοδο η χώρα μας θα ωφεληθεί από τα κονδύλια του Ταμείου.
Είναι ώρα να σχεδιάσουμε την προγραμματική περίοδο 2014-2020 με ισοτιμία και δικαιοσύνη, με συμφωνημένη από τις Περιφέρειες εκχώρηση που να ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα των Περιφερειών και ειδικά της Στερεάς Ελλάδας.
Τέταρτο ζήτημα
Τα 2 δις της ρήτρας αναθεώρησης που δεν έχουν ακόμα διασφαλιστεί. Είναι το εκτιμώμενο ποσό που αναμένεται να πάρουμε ως χώρα το 2016 εξαιτίας του στρεβλού δεδομένου να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της Ε΄περιόδου το ΑΕΠ της τριετίας 2007-2008-2009.
Επισημάναμε εξαρχής ότι αυτή η τριετία δεν απεικονίζει τη σημερινή πραγματικότητα, κάναμε παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά παρά τις προτάσεις μας, η χώρα μας δεν κατάφερε να αναθεωρηθεί αυτή η οπτική.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν, έχουμε μόνο μια «υπόσχεση» για 2 δις το 2016. Η δική μας θέση είναι ότι από τώρα η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει επιτυχείς διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσει αυτά τα κονδύλια.
Και βεβαίως, αυτοί οι πρόσθετοι πόροι να συνδράμουν τις περιφέρειες πάλι δίκαια και αναλογικά.»
Παράλληλα, σε σχέση με την Ε΄προγραμματική περίοδο, παρουσιάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή το Σχέδιο πρότασης της Περιφέρειας. Ένα σχέδιο που διαμορφώνεται μέσα από μια διαρκή και συνθετική εταιρική σχέση με τους φορείς της Περιφέρειας, που έχει διασφαλιστεί εδώ και πολλούς μήνες. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα, με συζητήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με συναντήσεις, ενημερώσεις, συσκέψεις σ΄όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας (Χαλκίδα, Λιβαδειά, Καρπενήσι και Δελφούς), με θεματικές ημερίδες, με συνεργασία με τους φορείς, με την Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε το Νοέμβριο υπό την προεδρία μας, με το Αναπτυξιακό Συνέδριο του Απριλίου στα Καμένα Βούρλα, με διαρκή πληροφόρηση μέσα από την ιστοσελίδα και την αλληλοτροφοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής.
Στο Σχέδιο για την περίοδο 2014-2020, στους θεματικούς στόχους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τομέα, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής.
Και βεβαίως όλα αυτά να διατρέχονται οριζόντια με τις υποδομές που έχει ανάγκη η Στερεά Ελλάδα και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που αξίζουν οι πολίτες.
Στη συνέχεια ο διάλογος στο Περιφερειακό Συμβούλιο διευρύνθηκε με θέματα σχετικά με τον ασφυκτικό περιορισμό και την καθυστέρηση απόδοσης των εθνικών πόρων και των ΚΑΠ στις Περιφέρειες, που δημιουργούν μεγάλη επιβράδυνση στην εξέλιξη των έργων. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Περγαντάς
«Μετά από δυόμισι χρόνια στην αιρετή Περιφέρεια, είναι προφανές πως η περίοδος της ύφεσης σημάδεψε τη λειτουργία μας με σημαντικά εμπόδια.
Εμπόδια που έχουν να κάνουν με περικοπές στους ΚΑΠ μέχρι και 55 %, και με δραματική καθυστέρηση στην απόδοσή τους. Στην εκπνοή του 2012 πήραμε σχεδόν όλους τους ΚΑΠ της χρονιάς, ενώ για το 2013 δεν έχουμε ακόμα πάρει τίποτα. Επομένως, παρόλο που εμείς καταρτίζουμε και εγκρίνουμε τα προγράμματά μας,  αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στην υλοποίησή του, μεγάλες καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης των έργων και φυσικά ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφού για την απόδοση των οφειλόμενων δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από το κράτος.
Ένα άλλο εμπόδιο είναι ο ασφυκτικός περιορισμός των εθνικών πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αναγκαστικά μειώνει τους ρυθμούς εξέλιξης των έργων.
Αυτά τα θέματα που όλοι εντοπίζουμε, που όλοι μέσα απ΄τον ίδιο χώρο βιώνουμε, προτείνω να τα αναδείξουμε μέσα από μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μια απόφαση συγκεκριμένη που θα είναι θέση όλων μας και προφανώς ενισχύει τη διεκδικητική θέση της Περιφέρειάς μας προς το Υπουργείο. Προτείνω λοιπόν να πάρουμε εδώ μια απόφαση με την οποία να ζητάμε την αύξηση του ορίου πληρωμών για το 2013  τόσο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766) και στη Συλλογική Απόφαση 066 στα 30 εκ. € και στο Πρόγραμμα Παμφωκίς στα 6 εκ. €»
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα σύμφωνα με την πρόταση του Περιφερειάρχη.
Τέλος, στην ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν θέματα που αφορούν την υλοποίηση σημαντικών έργων όπως (ενδεικτικά) η αποκατάσταση του Τρίχινου Γεφυριού στο φαράγγι της Κρύας Λιβαδειάς καθώς και νέες παρεμβάσεις προϋπολογισμού 7 εκ. € σε πυρόπληκτες  περιοχές της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός της Περιφέρειας έτους 2012.