Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Με βάση τον πρόσφατο Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφέρειας Στερεάς, που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο από τον Κλέαρχο Περγαντά και σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ και από την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την 29η Ιανουαρίου 2014, στην Π.Ε. Ευρυτανίας, το χρονικό διάστημα 2011-13, έγιναν 87 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για μια σημαντική “επιτυχία” της Π.Ε. Ευρυτανίας, που διεκδίκησε και εκτέλεσε τα έργα αυτά, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη. Μάλιστα όπως φαίνεται και στον διπλανό πίνακα, στην Π.Ε. Ευρυτανίας σε σύγκριση με τις άλλες Π.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς και με βάση τον πληθυσμό της (20.000 πλ), διατέθηκαν περισσότερα χρήματα (52 εκατ) και αυτό είναι μια πραγματικότητα, καθότι στην Φωκίδα με 40.000 χιλιάδες πληθυσμό διατέθηκαν 31 εκατ. Περίπου και στην Βοιωτία με 118.000 πληθυσμό μόνο 58 εκατ. Ευρώ!!! Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και για σωστή και υπεύθυνη ενημέρωσή σας.