Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Διαφωνούν οι δάσκαλοι της Ευρυτανίας με τις προτάσεις του Προισταμένου Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για μεταβολές στα Σχολεία των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων

Επιστολές στους Πρόεδρους των Δ.Σ. Καρπενησίου και Αγράφων σχετικά με τις ιδρύσεις – προαγωγές – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2012 – 2013.

Διαφωνούν οι δάσκαλοι της Ευρυτανίας με τις προτάσεις του Προισταμένου Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για κατάργηση 2 σχολικών μονάδων, υποβιβασμό άλλων 4 με συνολική μείωση 6 οργανικών θέσεων.

Ιδιαίτερα δε, για τον προτεινόμενο υποβιβασμό του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, καλούν τον προϊστάμενο να λάβει υπόψιν του, την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που εξαιρεί από οποιαδήποτε μεταβολή όλα τα Ειδικά Σχολεία, άρα θα πρέπει όπως επισημαίνουν, να ανακαλέσει την απόφασή του.
Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας εκφράζει την διαφωνία του για τις καταργήσεις οργανικών θέσεων, σε σχολικές μονάδες της Ευρυτανίας, όπως αυτές αναφέρονται στην εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2012 – 2013. Η επιστολή έχει ως εξής:    
 ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. Ευρυτανίας για το σχολ. Έτος 2012-2013. Σχετ.: 257/ 7-2- 2012 Διεύθυνση Π.Ε. Ευρυτανίας
Έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας σχετικά με τις ιδρύσεις – προαγωγές – καταργήσεις Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2012 – 2013, σας γνωρίζουμε τις θέσεις του Συλλόγου μας προκειμένου να τις λάβετε υπόψη στη διαμόρφωση της πρότασής σας.
1.  Δημοτικά Σχολεία
Π.Ε. 11 (Φυσικής Αγωγής)
Δε συμφωνούμε στην κατάργηση καμιάς οργανικής θέσης Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στα 1ο και 4ο Δημοτικά Σχολεία Καρπενησίου γιατί ουδέποτε προέκυψε υπεραριθμία στο νομό. Αντίθετα κάθε χρόνο υπηρετούν στην Ευρυτανία εκπαιδευτικοί  Φ.Α. που έρχονται με απόσπαση.
Σε κάθε περίπτωση η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης εισηγήσεων σχολικών μεταβολών». Στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο και σας κοινοποιούμε, αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις για τη σύσταση ή κατάργηση θέσεων ειδικοτήτων.
Π.Ε 70 (Δάσκαλοι)
 Δε συμφωνούμε στον υποβιβασμό του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Φουρνάς σε 1/θέσιο γιατί προβλέπεται να αυξηθούν οι μαθητές του, λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού Νηπίων και Προνηπίων στο Νηπιαγωγείο Φουρνάς.
Δε συμφωνούμε στην κατάργηση της μίας οργανικής θέσης Π.Ε. 70 (Δασκάλων) στο 1ο 7/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου γιατί από το συγκεκριμένο σχολείο έχει αποσπαστεί εκπαιδευτικός για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
Δε συμφωνούμε στην κατάργηση των δύο οργανικών θέσεων Π.Ε. 70 (Δασκάλων) στο 4ο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου γιατί από το συγκεκριμένο σχολείο έχει αποσπαστεί εκπαιδευτικός για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. Επίσης εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στο συγκεκριμένο  Σχολείο, απουσιάζουν με άδειες μακράς διάρκειας (Μητρότητας).
Π.Ε 71 (Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής)
Δε συμφωνούμε στην κατάργηση της μίας οργανικής θέσης του 3/Θ Ειδικού Σχολείου Καρπενησίου γιατί δεν υπάρχει η εισήγηση του ΚΕΔΔΥ Ν. Ευρυτανίας (σύμφωνα με την ζ παράγραφο του άρθρου 4 του Ν.3699/2008, τον οποίο και σας επισυνάπτουμε) και ούτε η σύμφωνη γνώμη της σχολικής συμβούλου Ειδικής Αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης εισηγήσεων σχολικών μεταβολών». Στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο και σας κοινοποιούμε, αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις για μεταβολές Ειδικών Σχολείων.
2. Νηπιαγωγεία
Π.Ε 60 (Νηπιαγωγοί)
Δε συμφωνούμε με την κατάργηση του 1/Θ Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου γιατί δεν βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας πλέον της πενταετίας.
Σύμφωνα με τη πρόταση του Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας στο 2ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου υπάρχουν σήμερα 6 οργανικές θέσεις και προτείνεται να μείνουν 5. Στο τέλος της πρότασης αναφέρεται ότι καταργούνται 2 πλεονάζουσες θέσεις. Συμφωνούμε με την κατάργηση της μίας οργανικής θέσης η οποία είναι κενή.
Διαφωνούμε στην κατάργηση 3 οργανικών θέσεων στο 4ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου και συμφωνούμε στην κατάργηση των 2 που είναι κενές.
Διαφωνούμε στην κατάργηση 3 οργανικών θέσεων στο 5ο 2/Θ Νηπιαγωγείο Καρπενησίου και συμφωνούμε στην κατάργηση των 2 που είναι κενές.
Π.Ε 61 (Ειδικοί Νηπιαγωγοί)
Δε συμφωνούμε στην κατάργηση της μίας οργανικής θέσης του 2/Θ Ειδικού Νηπιαγωγείου Καρπενησίου γιατί δεν υπάρχει η εισήγηση του ΚΕΔΔΥ Ν. Ευρυτανίας (σύμφωνα με την ζ παράγραφο του άρθρου 4 του Ν.3699/2008, τον οποίο και σας επισυνάπτουμε) και ούτε η σύμφωνη γνώμη της σχολικής συμβούλου Ειδικής Αγωγής.
Σε κάθε περίπτωση η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης εισηγήσεων σχολικών μεταβολών». Στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο και σας κοινοποιούμε, αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις για μεταβολές Ειδικών Σχολείων.
Μεταβολές σχολικών μονάδων
Π.Ε. Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας
για το Σχολικό Έτος 2012-2013.
Έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας σχετικά με τις ιδρύσεις – προαγωγές – συγχωνεύσεις και καταργήσεις Σχολικών Μονάδων του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2012 – 2013, σας γνωρίζουμε τις θέσεις του Συλλόγου μας προκειμένου να τις λάβετε υπόψη στη διαμόρφωση της πρότασής σας.
1.  Δημοτικά Σχολεία
•Δε συμφωνούμε στην προαγωγή του 1/Θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βαλαώρας υπό προϋποθέσεις.
•Δε συμφωνούμε στην κατάργηση και συγχώνευση του 2/Θ Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου με το Δημοτικό Σχολείο Βαλαώρας. Για τα δύο συγκεκριμένα σχολεία η όποια ρύθμιση που θα αφορά τη λειτουργικότητά τους για το συμφέρον των μαθητών, μπορεί να γίνει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013 και αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη της τοπικής κοινωνίας (γονιών, Δήμου Αγράφων, εκπαιδευτικής κοινότητας).
•Δε συμφωνούμε στην κατάργηση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, του Δημοτικού Σχολείου Βίνιανης, του Δημοτικού Σχολείου Κερασοχωρίου, του Δημοτικού Σχολείου Τριδέντρου και του Δημοτικού Σχολείου Τριποτάμου γιατί δε βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας πλέον της πενταετίας όπως προβλέπεται. Επιπλέον για τα Δημοτικά Σχολεία Βίνιανης, Κερασοχωρίου και Τριποτάμου που είναι ιδρυμένα ολοήμερα δεν επιτρέπεται η κατάργησή τους σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης εισηγήσεων σχολικών μεταβολών». Στο συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο και σας κοινοποιούμε, αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις για σύσταση ή κατάργηση θέσεων ειδικοτήτων και ολοήμερων.
•Δε συμφωνούμε με την κατάργηση της 1 οργανικής θέσης του Ολοήμερου στο Δημοτικό Σχολείο Αγράφων και της  1 οργανικής θέσης του Ολοήμερου στο Δημοτικό Σχολείο Δαφνούλας. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
• Συμφωνούμε στην κατάργηση της 1 επιπλέον οργανικής  θέσης του Δημοτικού Σχολείου Δυτικής Φραγκίστας γιατί στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν περισσότερες οργανικές θέσεις από τις θέσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσει. Δε συμφωνούμε στην κατάργηση της 1 οργανικής θέσης του Ολοήμερου του ίδιου σχολείου επειδή η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
•Δε συμφωνούμε στον υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Κρέντης  από 2/Θ σε 1/Θ γιατί οι μαθητές την επόμενη χρονιά θα είναι περισσότεροι από φέτος (συγκεκριμένα φέτος φοιτούν 13 ενώ το σχολικό έτος 2012-2013 θα φοιτούν 17) με αποτέλεσμα να λειτουργήσει ως 2/Θ. Διαφωνούμε επίσης με την κατάργηση της 1 οργανικής θέσης του Ολοήμερου. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση για την κατάργηση της θέσης του Ολοήμερου έρχεται σε αντίθεση με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
•Δε συμφωνούμε στο υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκατούνας από 2/Θ σε 1/Θ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
2.  Νηπιαγωγεία
•Δε συμφωνούμε με την κατάργηση του 1/Θ Νηπιαγωγείου Τριποτάμου γιατί δε βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας πλέον της πενταετίας όπως προβλέπεται.
•Συμφωνούμε στην κατάργηση της 1 επιπλέον οργανικής θέσης στο 1/Θ Νηπιαγωγείο Βαλαώρας.
•Συμφωνούμε στην κατάργηση της 1 επιπλέον οργανικής θέσης στο 1/Θ Νηπιαγωγείο Δυτικής Φραγκίστας η οποία είναι κενή.
•Διαφωνούμε στην κατάργηση 1 οργανικής θέσης Ολοήμερου στο 1/Θ Νηπιαγωγείο Κρέντης και στην κατάργηση 1 οργανικής θέσης Ολοήμερου στο 1/Θ Νηπιαγωγείο Παλαιοκατούνας γιατί η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 και με θέμα «Παράταση προθεσμίας καταχώρισης εισηγήσεων σχολικών μεταβολών». Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρεται ότι δεν θα συμπεριληφθούν προτάσεις για σύσταση ή κατάργηση θέσεων ειδικοτήτων και ολοήμερων.
•Συμφωνούμε στην κατάργηση της 1 επιπλέον οργανικής θέσης του 1/Θ Νηπιαγωγείου Ραπτοπούλου.