Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Σύλλογος Προστασίας Πέστροφας Ενημέρωση επί τη ενάρξει της νέας αλιευτικής περιόδου

Με αφορμή την έναρξη της αλιευτικής περιόδου της πέστροφας σας γνωστοποιούμε ότι η ερασιτεχνική αλιεία στα ποτάμια και τις λίμνες επιτρέπεται μόνο με αγκιστρωτά εργαλεία, όπως καλαμίδι, πεταλούδα, καθετή κ.λπ. εκτός από παραγάδια (Π.Δ.373/85 «περί ερασιτεχνικής και αθλητικής αλιείας»). Η αλιεία με ψαροντούφεκο και δίχτυα είναι παράνομη. Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να συλλαμβάνει συνολικά μέχρι δύο (2) κιλά αλιευμάτων ή μέχρι τρία (3) άτομα το 24ωρο ανεξαρτήτως βάρους.
Οι αλιευμένες πέστροφες πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 20 εκατοστά. Η αλιεία της πέστροφας επιτρέπεται από 16 Φεβρουαρίου έως 31 Οκτωβρίου. Υπεύθυνοι για την άσκηση της εποπτείας και ελέγχου είναι τα Δασαρχεία και οι Δήμοι. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2010 και έκτοτε προσπαθεί με εθελοντικές δράσεις φύλαξης και ενημέρωσης να προστατεύσει τα ποτάμια και τις πέστροφες της Ευρυτανίας.
Στα ποτάμια μας ενδημεί η Ιoνική Πέστροφα  (Salmo farioides Karaman).  Το είδος είναι ενδημικό των δυτικών Βαλκανίων, στην Ελλάδα εμφανίζεται σε επτά λεκάνες απορροής (Αλφειού, Μόρνου, Εύηνου, Αχελώου, Άραχθου, Αώου και Καλαμά) και έχει τεκμηριωθεί σημαντική μείωση πολλών πληθυσμών αλλά και μείωση της χωρικής κατανομής του είδους, ιδιαίτερα σε Αλφειό, Άραχθο και Αχελώο. Σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας, η Ιονική Πέστροφα ανήκει στην κατηγορία κινδύνου «Τρωτό VU».
Στην Ευρυτανία , οι απειλές για την πέστροφα είναι πολλές με κυριότερες τις παρακάτω:
•Η παράνομη αλιεία της πέστροφας με μέσα όπως ψαροντούφεκο, δίχτυα, χλωρίνη, φλώμο,  δυναμίτη, ηλεκτραλιεία κλπ., καθώς και οι ανεξέλεγκτες ποσότητες που αλιεύονται έχουν μειώσει δραστικά τους πληθυσμούς και το μέγεθος των ψαριών.
•Η υποβάθμιση και απώλεια ποτάμιων βιοτόπων λόγω τεχνικών έργων (νόμιμων αλλά κυρίως παράνομων) στις παρόχθιες ζώνες όπως παρόχθια οδοποιία, αποψίλωση παρόχθιων ζωνών, αμμοληψία, εκτροπές της κοίτης, δυσλειτουργία μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και άλλες μορφές ρύπανσης.
•Τα εμπόδια στη μετακίνηση όπως τα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα και τα έργα ορεινής υδρονομίας, που διακόπτουν τη συνεκτικότητα των ποταμών.
•Η πιθανότητα αυξημένης θερινής ξηρασίας στα ορεινά ποτάμια λόγω κλιματικής αλλαγής και τεχνικών έργων μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τους πληθυσμούς πέστροφας στο εγγύς μέλλον.
•Η γενετική μόλυνση, επειδή το είδος διασταυρώνεται με άλλα, συγγενικά είδη πέστροφας, που εισάγονται στους ποταμούς από τον άνθρωπο ή διαφεύγουν από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.