Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΕΡΙΦ)ΚΟ ΠΑΡ)ΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ 150 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

60  Άτομα στον Δήμο Καρπενησίου 
και 40 στον Δήμο Αγράφων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας» εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ ανακοίνωση πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 150 θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) πρόκειται να προσλάβει άμεσα 150 ανέργους συνολικά, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας.
Κάθε ωφελούμενος θα προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 5 μηνών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται σε 625 ευρώ καθαρά.
Οι προσληφθέντες θα παρέχουν υπηρεσίες σε μια σειρά αυτοδιοικητικών και άλλων φορέων  της Ευρυτανίας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να απασχοληθούν:
1.Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 25 άτομα
2.Στον Δήμο Αγράφων  40 άτομα
3.Στον Δήμο Καρπενησίου 60 άτομα
4.Στην Ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ) 10 άτομα
5.Στον Οργανισμό Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Καρπενησίου (ΟΠΠΑΔΗΚ) 15 άτομα
Σε ότι αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως 10.500 ευρώ.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει με μοριοδότηση  που θα αφορά τις εξής κατηγορίες κριτηρίων:
1.Κατάσταση ανεργίας (π.χ. Μακροχρόνια ανεργία, Νέοι άνεργοι, κτλ)
2.Οικογενειακή Κατάσταση (π.χ. Μονογονεϊκή οικογένεια, άνεργοι και οι 2 σύζυγοι, αριθμός προστατευόμενων μελών)
3.Οικογενειακό εισόδημα (ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος)
4.Κατάσταση υγείας (πριμοδότηση ΑμΕΑ)
5. Εντοπιότητα (για τους κατοίκους της Ευρυτανίας)
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στα εξής σημεία:
1)Στην έδρα του Περιφερειακού Παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία
2)Στο Εργατικό Κέντρο Ευρυτανίας (Ν. Τσαμπούλα 3, Καρπενήσι)
3)Στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου
4)Στα ΚΕΠ του Δήμου Αγράφων
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ)
ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 59 ΛΑΜΙΑ 35100
Υπόψη: Κον Βογιατζή Σπύρο
Η υποβολή αιτήσεων στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Ιουλίου.
Οι προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα και φορέα, η αίτηση και οι οδηγίες συμπλήρωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr).