Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012

«Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα» σε Ευρυτάνα φοιτητή -τρια ιατρικής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2011-2012, έπαθλο με τίτλο «Βραβείο Νικολάου Τσαμπούλα», σε βάρος των εσόδων της Δωρεάς Ευφροσύνης Φλου-Τσαμπούλα. Το έπαθλο θα απονεμηθεί σε φοιτητή ή φοιτήτρια, με ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα, της Ιατρικής Σχολής, κατά προτίμηση, άλλως του Τμήματος  Οδοντιατρικής, άλλως οποιασδήποτε άλλης Σχολής ή Τμήματος αυτού, καταγόμενο/η κατά σειρά προτίμησης είτε από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας, είτε από την πόλη του Καρπενησίου, είτε από τα Χωριά: Μικρό Χωριό, Βουτύρο, Ανιάδα, Νόστιμο, Καρίτσα, Δερμάτι, σύμφωνα με τη βούληση της Δωρήτριας Ευφροσύνης – Φλου Τσαμπούλα.
Το έπαθλο συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού ευρώ 2.000,00.
Η καταβολή του βραβείου θα γίνει μετά από επιλογή μεταξύ των ενδιαφερομένων προτιμώμενου του/της φοιτητή/φοιτήτριας που έλαβε κατά το προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος το έπαθλο και συγκεντρώνει, κατά την κρίση των Πανεπιστημιακών Αρχών, τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι ικανοποιητική επίδοση στα μαθήματα και ήθος.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30 – Κεντρικό Κτήριο), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο (13-7-2012) αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από την πόλη του Καρπενησίου ή τα παραπάνω αναφερόμενα χωριά της Ευρυτανίας.
2.Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και ΜΟ βαθμολογίας στο Πανεπιστήμιο έτος 2010-2011 τουλάχιστον Λ. Καλώς.
Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου – Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (οδός Χρ. Λαδά 6, 6ος όροφος, τηλ. 210 3689132 – 4).

Αθήνα 14 Ιουνίου 2012
Ο Πρύτανης
Θεοδόσιος Πελεγρίνης