Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Συνεδρίασε χθες Τρίτη 10 Ιουλίου 2012, στο Καρπενήσι και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με δυο Ευρυτανικού ενδιαφέροντος  θέματα και άλλα 29 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την Έγκριση δαπανών, της Π.Ε. Ευρυτανίας και για την Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στην υπό την Προεδρία του κ. Μπουραντά και παρουσία του Βασίλη Καραμπά και των Π.Σ. συνεδρίαση ήταν τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών 22/29-6-12 και 23/5-7-12, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης στο Τ.Δ. Άνω Αγόριανης Δήμου Θεσσαλιώτιδας », Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών στην Διεύθυνση  Οικονομικού του κεντρικού κτιρίου της Περ.Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης για την ασφαλιστική κάλυψη κρατικού οχήματος της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και τον περιοδικό έλεγχο του στο ΚΤΕΟ.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διοικητικού Μεγάρου, και επίβλεψης του κτιρίου που στεγάζονται η Δ/νση Τεχνικών Έργων και το πρώην Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση κρατικού αυτοκινήτου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος του επαρχιακού δρόμου στην είσοδο της τοπικής κοινότητας Στρώμης», Π.Ε. Φωκίδας,  προϋπολογισμού 70.000,00 €.
ΘΕΜΑ 11ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατεδάφιση παλαιάς πτέρυγας γυμνασίου Βαθέως Αυλίδας και κατασκευή νέας πτέρυγας», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 13ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακυρώσεως, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Δρόμος Αθανασίου Διάκου – Καστριώτισσας», Π.Ε. Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση τμημάτων δρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Άμφισσας – Φράγμα Μόρνου – Ευπάλιο στο ύψος Φιλοθέης», Π.Ε. Φωκίδας – Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου του έργου (εξ΄αναβολής).
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διακήρυξης του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στο χείμαρρο Καρουτιανόρεμα», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 150.000,00 €.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Ανέγερση δημοτικού σχολείου Δήμου Εχιναίων», Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην πολιτιστική εκδήλωση του Θεάτρου Χαλκίδας με θέμα: «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στην πολιτιστική εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων με θέμα: «Μακεδονικός Αγώνας - απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης».
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Περιφερειακός Δρόμος Αρτοτίνας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 450.000,00 €.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 50.000,00 €.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδού Άγ. Νικόλαος – Γιάλτρα – Άγ. Γεώργιος Λιχάδας με παράκαμψη Γιάλτρων (Τμήμα Α: Παράκαμψη Αγ. Νικολάου), Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή λογαριασμών έργων, Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών για αγορές, επισκευές, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 26ο: Εξέταση προδικαστικών προσφυγών επί της διαδικασίας για την «Προμήθεια ερπυστριοφόρου προωθητή γαιών».
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηματοδότησης, για εξόφληση λογαριασμών έργων, από έργο με γενικό τίτλο «Εξόφληση οφειλών των προηγούμενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις, αναθεωρήσεις έργων, Ο.Κ.Ω. διαφόρων έργων κ.λ.π.» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2012, Π.Ε. Φθιώτιδας
ΘΕΜΑ 28ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 29ο: Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής, συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 30ο: Εκδίκαση ένστασης κατά της έκπτωσης της Ε/Ε ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ στο έργο: «Κατασκευή άμεσων έργων αντιμετώπισης καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της
οδού Στόμιο – διασταύρωση με ε.ο. Οξύλιθος – Πλατάνα (στην περιοχή από Χ.Θ. 0+650 έως Χ.Θ. 1+000)», Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.